xs
xsm
sm
md
lg

คณะทำงาน รมช. ศึกษาฯ สานนโยบาย Big Data เขต EEC ยกระดับค่าแรงคนอาชีวะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะทำงาน รมช. ศึกษาธิการ เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้ระบบ Big Data กำลังคนอาชีวะในเขต EEC แก่ตัวแทนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขต EEC ทั้ง 10 ศูนย์ หวังพัฒนาโปรแกรมตอบโจทย์การผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ยกระดับอัตราค่าจ้างแรงงานในอนาคต


วันนี้ ( 3 มี.ค.) ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณะทำงาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษาหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ได้ประชุมกับตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขต EEC ตามโครงการ Big Data กำลังคนอาชีวะใน EEC ความต้องการและตัวป้อน จุดที่ 2 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบเข้มที่ จ.ชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขต EEC โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล เป็นวิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรม Big Data ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต กล่าวว่า Big Data เป็นการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถจัดทำระบบข้อมูลโครงข่ายใหญ่เพื่อเข้าสู่ระบบ Big Data สำเร็จทั้งในส่วนของความต้องการกำลังคนอาชีวะ และในส่วนผลิตกำลังคน โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือน ม.ค.2561


และเพื่อให้เกิดเป็น Big Data กำลังคนอาชีวศึกษาทั้งประเทศใน 6 ภาค จึงจัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก และเขต EEC ในลักษณะการปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา พร้อมนักคอมพิวเตอร์ จะร่วมฝึกการใช้โปรแกรม Big Data โดยจะได้รับ Code และ Password เพื่อมอบแก่ บริษัท และโรงงานในเขตบริการในจังหวัด ซึ่งเมื่อบริษัท หรือโรงงาน วางแผนกำลังคน ความต้องการ จำนวน วุฒิ ก็จะจัดพิมพ์ข้อมูลในระบบของบริษัท หรือโรงงาน และส่งข้อมูลเข้ามาในระบบของศูนย์พัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก หรือเขต EEC ที่ปัจจุบันมีอยู่ 10 ศูนย์


ขณะที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้ ว่าการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อครบทั้ง 6 ภาค ก็จะกลายเป็น Big Data กำลังคนอาชีวศึกษาระดับชาติ ที่จะทำให้ฝ่ายผลิต ซึ่งก็คือสถาบันอาชีวศึกษา ได้วางแผนการผลิตกำลังคนที่เชื่อมโยงทั้งประเทศได้สำเร็จ และในอนาคตยังจะเพิ่มช่องทางในระบบ Big Data นี้ให้มีการสัมภาษณ์งานผ่านทางระบบดังกล่าวอีกด้วย


เช่นเดียวกับ อาจารย์ สุริยา จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการเทคนิคฉะเชิงเทรา และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) ที่เผยว่า Big Data คือเป้าหมายการผลิตกำลังคน เนื่องจากอาชีวะ ก็มีเป้าหมายที่จะผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลในการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด และยังสามารถออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันบรรดาผู้ปกครอง มีความภูมิใจในระบบอาชีวะมากขึ้น เพราะเมื่อลูก-หลานจบออกมา สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการจนเกิดความพึงพอใจ และทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น