xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” ปีการศึกษา 61 เรียนจบรับวุฒิ 2 ประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” 6 สาขา จับคู่สอนวิทยาลัยต่างประเทศ เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้จบรับวุฒิ 2 ประเทศ

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ หรือ อาชีวะพรีเมียม ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา โดย 5 สาขาเปิดใน 19 วิทยาลัย ได้แก่ 1. สาขาระบบขนส่งทางราง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี วท.วาปีปทุม และ วท.ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น วิทยาลัยและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน และวิทยาลัยการคมนาคมขนส่งสาธารณฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยา และ วท.มีนบุรี จับคู่กับ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ประเทศจีน 3. สาขาช่างอากาศยาน หลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปี อิงมาตรฐานสากลองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สอนใน 6 วิทยาลัย ได้แก่ วท.ถลาง วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปราการ วท.อุบลราชธานี และ วท.ขอนแก่น จับคู่ความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และสถานประกอบการในประเทศ

4. สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักสูตร ปวส. เรียน 2 ปีเปิดสอนใน 4 วิทยาลัย ได้แก่ วท.สมุทรสงคราม วท.สมุทรสาคร วท.สระบุรี และ วท.สุพรรณบุรี จับคู่กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ซึ่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จะดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้ และ 5. สาขาโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน

นอกจากนี้ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมาจับคู่กับ วท.สุรนารี สอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรปวส.เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับสาขาที่ 6 คือ สาขาสมาร์ทฟาร์มมิง ที่จะดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

“ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมจะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิจาก 2 ประเทศ คือ วุฒิการศึกษาจากประเทศไทย และวุฒิการศึกษาจากวิทยาลัยที่มาจับคู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และ เยอรมัน ซึ่งยืนยันว่ากระบวนการเรียนการสอน เด็กจบแล้วสามารถทำงานได้จริง และเป็นเด็กที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทักษะการปฏิบัติแบบมืออาชีพ เป็นนานาชาติตอบโจทย์ตลาด อย่างไรก็ตาม จากนี้ทุกวิทยาลัยจะเร่งจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และกลาง มี.ค. นี้จะนำหลักสูตรเสนอที่ปรับปรุงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจารณาและรับรอง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ในส่วนของ สอศ. จะต้องเตรียมจัดทำของบประมาณ เม.ย. นี้ ศธ. จะเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งยืนยันว่าทันวันที่ 15 พ.ค. นี้แน่นอน” นพ.อุดม กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น