xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์พร้อมช่วยขายข้าวสารให้ชาวนา รับจำนำยุ้งฉางตันละ 1.3 หมื่นบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเดินหน้าช่วยชาวนา เปิดรับจำนำยุ้งฉางตันละ 13,000 บาท เพิ่มวงเงินกู้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนเป็นทุนรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เผยข้าวเกษตรกรกาฬสินธุ์ขายดี โดยเฉพาะข้าวเขาวงนายยุทธพงศ์ ภัทรธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิ ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ในโครงการจำนำยุ้งฉางตันละ 13,000 บาท ทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้เก็บไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรเมื่อข้าวมีราคาดีเมื่อไหร่แล้วค่อยขาย

โดยข้าวเปลือกจ้าวหอมมะลิ มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 จะได้ราคาเต็ม 13,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ตันละ 9,500 บาท อัตราไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ซึ่งพิจารณาจากราคาเฉลี่ยข้าวเปลือก ค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,000 บาท ที่จะกำหนดไร่ละ 800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ และค่าเก็บฝากตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการตันละ 1,000 บาท ในวันรับเงินกู้ และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท ในวันไถ่ถอนหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน ขณะที่เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง และไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่มีข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ซึ่งขายในราคาตลาดก็ยังได้ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ 2,000 บาท แบ่งเป็นไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่

ผอ.ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์ ยังกล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ยังช่วยเหลือในด้านการตลาดที่จะให้สินเชื่อวงเงินดอกเบี้ยราคาถูกร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน นำวงเงินสินเชื่อไปซื้อข้าวจากสมาชิก หรือเครือข่ายซึ่งจะรับซื้อทั้งข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยตอนนี้มีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ.กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรอำเภอคำม่วง 2 จุดนี้ที่จะเป็นที่รวบรวมข้าวชาวนาหากไม่ต้องการไปจำหน่ายที่โรงสี

และมีอีกทางเลือกคือ โรงสีที่เข้าร่วมขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่จะเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ของ จ.กาฬสินธุ์ และอีกทางเลือกในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะขายข้าวสารก็สามารถแจ้งมายัง ธกส.ใกล้บ้านได้ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา

นอกจากนี้ ในส่วนของการจำหน่ายข้าวสารที่เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าว ทาง ธ.ก.ส. จ.กาฬสินธุ์ ยึดหลักการพัฒนานำธุรกิจตาม ได้จัดทำโครงการ 1 สนจ. 1 ผลิตภัณฑ์หลัก ด้วยการเชื่อมโยงตลาดข้าวเหนียวเขาวง และข้าวหอมมะลิจากอ กลุ่มเกษตรกร อ.เขาวง ที่เป็นข้าวสารคุณภาพดี มาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยมีการกำหนดเป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือกเหนียวเขาวง จำนวน 1,000 ตัน จากกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 22 ชุมชน ในเขต ต.สงเปลือย ต.สระพังทอง ต.คุ้มเก่า และ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ มีสมาชิกกว่า 370 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่

โดยมีวงเงิน 10.6 ล้านบาท ในการรวบรวมข้าวเปลือกไว้จำหน่ายในรูปแบบข้าวสาร ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตราสินค้ากระติ๊บทอง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีตัวแทนจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์จำกัด (สกต.) ที่ปัจจุบันมียอดการำจหน่ายสูงมาก
นายยุทธพงศ์  ภัทรธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...