xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ออมสินจัดประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ มอบทุนสนับสนุนกว่า 3 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวด ชุมชนประชารัฐสีชมพู เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้คำขวัญ “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง”

สำหรับการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู เกิดขึ้นตามแนวความคิดสร้างชุมชนด้วยประชา สร้างชีวาด้วยพลังรัฐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสิน และชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการประสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เปิดให้ชุมชนทั่วประเทศได้เข้าร่วมประกวดการพัฒนาชุมชนของตนเองในด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการพัฒนาเป็นรูปธรรม ในลักษณะที่เกิดจากความคิดริเริ่มของชุมชน จนกลายเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ด้าน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู เพื่อตอบสนองนโยบายแนวคิดประชารัฐของรัฐบาล โดยชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ จะมีโอกาสในการรับทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 3 ล้านบาท ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อค้นหาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนในการพัฒนาชุมชนตนเองอย่างสร้างสรรค์ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

ภายใต้หลักเกณฑ์การประกวดที่ชัดเจน เป็นธรรม จากการพิจารณา และคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม) อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ผู้มีบทบาทโดนเด่นในการส่งเสริมกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) เป็นต้น

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู จะเปิดโอกาสให้แก่ชุมชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เป็น 1 ชุมชน 1 โครงการ มุ่งเน้นไปที่การค้นหาชุมชนที่มีแนวคิดในการพัฒนาอย่างชัดเจน สามารถทำได้จริง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สำหรับชุมชนประชารัฐสีชมพูที่ชนะเลิศจะมีทุนสนับสนุนให้ 500,000 บาท และชุมชนประชารัฐสีชมพู รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้ทุนสนับสนุน 300,000 บาท และชุมชนประชารัฐสีชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2 มีทุนสนับสนุน 200,000 บาท รวมเป็นทุนสนับสนุนกว่า 3 ล้านบาท

ผู้สนใจโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และติดตามสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู.com / Facebook : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู และ Call Center ที่โทร.0-2870-2021 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...