xs
xsm
sm
md
lg

พัทยาของบสภาเคลียร์ค่าเวนคืนงวดสุดท้าย 9.5 ล้านบาท โครงการสร้างถนนจอมเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - พัทยา ของบสภาเคลียร์ค่าเวนคืนงวดสุดท้าย 9.5 ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนจอมเทียนสายสอง หลังมีปัญหายืดเยื้อนานหลายปี

วันนี้ (28 พ.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการเพื่อการเวนคืน และก่อสร้างถนนจอมเทียนสายสอง หรือถนนสาย จ. ตามโครงการในผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ต่อสภาเมืองพัทยา เป็นจำนวน 9.75 ล้านบาท หลังเป็นปัญหายืดเยื้อมาเป็นเวลานาน

โดย นายอิทธิพล ชี้แจงว่า ตามที่เมืองพัทยาโดยส่วนผังเมือง สำนักการช่าง ได้ดำเนินการเวนคืนและก่อสร้างถนนจอมเทียนสายสอง (จ) ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลบังคับเป็นกฎหมาย โดยเมืองพัทยา ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2548 จำนวน 160 ล้านบาท และจำนวน 176 ล้านบาท ในปี 2549 รวม 336 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาจากการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งแรก จำนวน 7.79 ล้านบาท จากสภาเมืองพัทยา ในปี 2552 และเพิ่มเติมอีก 144 ล้านบาทในปีเดียวกัน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน และได้มาดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีผู้ถูกเวนคืนที่ยังไม่ได้รับค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งบางรายยังอยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องศาลปกครองอยู่ และยังไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นภาระผูกพันที่เมืองพัทยาจะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530

ขณะที่ปัจจุบัน เงินจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวมีไม่เพียงพ่อต่อการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยปัจจุบันคงเหลือเงินเพียง 97,000 บาทเท่านั้น

ดังนั้น เมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนประมาณ 9.75 ล้านบาท ซึ่งประมาณการจากค่าเวนคืนในแปลงที่ผ่านมา รวมกับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตลอดเส้นทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นปัญหายืดเยื้อมานาน โดยเฉพาะกรณีของการเวนคืนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่พอใจต่ออัตราค่าเวนคืนที่รัฐกำหนด จึงมีการอุทธรณ์ และฟ้องร้องต่อศาลตามสิทธิมาอย่างยาวนาน ทำให้การพัฒนาติดขัด และมีปัญหาหลายด้าน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังเหลือรายที่ต้องจัดการตามขั้นตอนอีกเพียง 7 รายเท่านั้น โดยจำนวนนี้มี 3 ราย ที่อยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองชั้นต้น ที่กำลังจะมีการพิพากษา จึงได้ทำการประมาณราคาค่าใช้จ่ายที่คิดจากอัตราเดิมของการเวนคืนที่รัฐกำหนด และจ่ายค่าทดแทนไปก่อนหน้านี้ รวมกับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากสูงสุดของธนาคารออมสินเพื่อนำมาจ่ายค่าทดแทนในเวลาอันใกล้นี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 9.75 ล้านบาท เพื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โครงการเพื่อการเวนคืนและก่อสร้างถนนจอมเทียนสายสอง (สาย จ) ตามโครงการในผังเมืองรวมเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...