xs
xsm
sm
md
lg

อยุธยาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป พัฒนาผลผลิตแปรรูปเพิ่มตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป” พัฒนาผลผลิตแปรรูปเพิ่มตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง

วันนี้ (5 มี.ค.) ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในงานมีการนำสินค้าแปรรูปมาจากผลผลิตต่างๆ ใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาวางจำหน่ายให้แก่ประชาชน มีการสาธิต และสอนวิชาชีพอาหารแปรรูปโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรใกล้ตัวมาเป็นวัตถุดิบ พร้อมทั้งยังมีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอดจนการตรวจสารพิษในเลือด โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า งานครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะประเภทข้าว พืชผัก ผลไม้ หากด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยภาคีจึงได้ร่วมกันยกระดับ และสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านการเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นต่อการนำผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และอาหารที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผล สร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น