xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เร่งรัดพัฒนาสินค้าแปรรูปในภาชนะสู่มาตรฐานผลิตที่ดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้เร่งรัดการพัฒนาสินค้าแปรรูปทุกชนิดที่อยู่ในภาชนะบรรจุเสร็จพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ทั้ง โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและนอกประเทศ ตามมาตรฐานอาเซียน และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างรายได้ประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักตรวจและประเมินผล ปีงบประมาณ 2558 ทั่วประเทศ มีสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายมาตรฐานการผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน ทั้ง โอทอป วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี จำนวน 6,007 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว 4,426 แห่ง หรือร้อยละ 73.68 ที่เหลืออยู่ระหว่างการพัฒนา พร้อมกันนี้ได้พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบทั่วประเทศแล้ว 95 แห่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น