xs
xsm
sm
md
lg

อพท.1 คิกออฟสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) นำโดย คุณสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี ผู้จัดการขับเคลื่อนวงการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาSMEs (ISMED) จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2558 หารือภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรประมงและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคม ATTA มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อปท. ฯลฯ เพื่อคิกออฟการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี ผอ.ธนันธน์ อภิวันทนาพร (ISMED) นำเสนอกิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย สรุปสาระสำคัญได้รับความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่การเป็นประเด็นวาระแห่งชาติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...