xs
xsm
sm
md
lg

มทร.ธัญบุรี ผนึก SME Bank พัฒนาผู้ประกอบการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


หน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพ มีความรู้ ทำงานเป็น แต่ต้องให้บริการวิชาการ มีบทบาทพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งอุตสาหกรรม ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเข้าไปช่วยยกระดับผลผลิต คุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาSMEs ให้มีความยั่งยืน ก้าวกระโดดไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าจุดริเริ่มโครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) ภายใต้ความร่วมมือกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME Bank

มทร.ธัญบุรี มีศักยภาพ ความพร้อมบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยร่วมกับ SME Bank ให้คำปรึกษาแนะนำแบบ Coaching เสนอแนะแนวทางพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการจัดการองค์กร รวมถึงฝึกอบรม เน้นด้านที่เกี่ยวกับ Digital for Productivity จัดทำรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Model) แก่สถานประกอบการ SMEs ภาคกลางรวม 29 จังหวัด 900 ราย 31 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม กลึง หล่อ ปั้ม ชุบ โลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรม การค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ ฯลฯ โดย มทร.ธัญบุรี ส่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยลดค่าใช้จ่ายการผลิต ลดปัญหาการผลิต และลดการสูญเสียการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพสินค้า ลดต้นทุนภายใต้การสนับสนุนทุน 16 ล้านบาท จาก SMEs Bank ทำให้พัฒนา แก้ปัญหาตรงเป้าหมาย

“การส่งอาจารย์ นักศึกษา ลงพื้นที่ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ให้นักศึกษา อาจารย์ได้ประสบการณ์ ที่สำคัญ เป็นโจทย์วิจัยให้คณาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอด งานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ขณะที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ลองผิด ลองถูก ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตรงนี้ช่วยให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต”

ด้าน นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ SME Bank กล่าวเสริมว่า การเป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องไม่หยุดนิ่งต่อการพัฒนาเทคนิคการผลิต และคุณภาพการผลิต รวมถึงหาตลาดในสังคมออนไลน์ และตลาดอาเซียน ทางธนาคารต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจ SME มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวทางธนาคารได้รับงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดันพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ SME โดยอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการปรับโครงสร้าง หรือดูแลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง มทร.ธัญบุรี เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ทาง SME BANK เล็งเห็นศักยภาพ

...โครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan) เป็นอีกหนึ่งโครงการในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ SME ธุรกิจที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
กำลังโหลดความคิดเห็น...