xs
xsm
sm
md
lg

แถลงผลความก้าวหน้างานเบิกฟ้าพัทยาการเรียนรู้ใหม่สู่ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยาได้จัดแถลงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้งานเบิกฟ้าพัทยาสู่การเรียนรู้ใหม่ (Pattaya A New Horizon of Learning) รับศตวรรษที่ 21

วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ศูนย์ประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดแถลงผลความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้งานเบิกฟ้าพัทยาสู่การเรียนรู้ใหม่ (Pattaya A New Horizon of Learning) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูสังกัดเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง การศึกษาก็จำเป็นต้องปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านทางสังคมเช่นกัน ต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยในปีงบประมาณ 2558 จึงจัดโครงการปฏิรูปครูและนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ประกอบด้วยโครงการย่อย 27 โครงการ แยกเป็นกิจกรรมย่อย 41 กิจกรรม ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2558

โดยโครงการที่ได้จัดทำไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน อาทิ อบรม รู้ 9 Step ก่อนสอน 5 Step เก่ง อบรมสร้างข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการคิดขั้นสูง และอบรมโครงการปฏิรูปครูและนักเรียน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งโครงการที่ดำเนินไปแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้วางแผนไว้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้เขาร่วมโครงการเป็นอย่างดี

และหลังจากได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ทางสำนักกากรศึกษาเมืองพัทยาจะจัดให้มีการแถลงสรุปผลการดำเนินงานอีกครั้ง ทั้งนี้การจัดโครงการงานเบิกฟ้าพัทยาสู่การเรียนรู้ใหม่ หรือ Pattaya A New Horizon of Learning จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและนักเรียนเมืองพัทยาให้พร้อมกับการเปลี่ยนสู่ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อเผยแพร่กระบวนการพัฒนาการเรียนในสังกัดเมืองพัทยาสู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทเมืองพัทยา

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนา หัวข้อการปฏิรูปครูและนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีและประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...