xs
xsm
sm
md
lg

Aksorn Learning Ecosystem นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

อักษร เอ็ดดูเคชัน เปิดตัว Aksorn Learning Ecosystem นวัตกรรมการการศึกษาใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ ครู - นร. ได้สร้างและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมกัน

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มาเป็นนักเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แทน ซึ่ง บ.อักษรฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จึงต้องพัฒนาตัวและคิดค้นนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้กับครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บ.อักษรฯ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ภายใต้ “Aksorn Learning Ecosystem” เพื่อเป็นการตอบโจทย์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน และเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคนได้สูงสุด
 
“สำหรับ Aksorn Learning Ecosystem นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของการเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยนำเอาเทคโนโลยี และ สื่อต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับการเรียนโดยใช้ตำรา โดยทั้งครูและนักเรียน สามารถสร้างและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมกันได้ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวถือว่าเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการมุ่งเน้นให้มีการยกระดับทั้ง นักเรียน และครู ให้มีศักยภาพการเรียนรู้ที่ก้าวไกล ดังนั้น บริษัทเชื่อว่านวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Capital และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในที่สุด” นายตะวัน กล่าว


ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...