xs
xsm
sm
md
lg

ฐท.สัตหีบจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ให้กำลังพลปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จัดงานแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อให้กำลังพลได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหาร ลูกจ้างในสังกัดได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันใน 13 ฐานความรู้

วันนี้ (4 ก.ย.) พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างเข้าร่วม

น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ในนามคณะกรรมการการจัดการความรู้ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า งานแสดงนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของฐานทัพเรือสัตหีบ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมีองค์ความรู้ที่จัดแสดงจำนวน 13 หัวข้อ

เช่น การลำเลียงกำลังพล และเสบียงสนับสนุนให้แก่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง การทำพุกก้ามปูร้อยเชือกวิธีใหม่ การหาพีทซ์ใบจักรเรือ PGM & PCF แนวความคิดใหม่ การจัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ

ขณะที่ พล.ร.ต.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การจัดการความรู้ถือเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลในฐานทัพเรือสัตหีบได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานมาบอกเล่า หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันจากบุคคลไปสู่หมู่คณะ อันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ แล้ว ยังทำให้ข้าราชการทหาร และลูกจ้างสัดกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์บุคคล และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น