xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ “สำนักพิมพ์วิช” ทางรอดหลังโควิด-19!!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปี 2020 ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งหลายคนกล่าวว่า เป็นมหันตภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งโลก ต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรง นับเป็นอุบัติการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ ว่า เป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในการควบคุมโรคได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะสามารถยุติการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นโยบายการปิดประเทศและมาตรการควบคุมต่างๆ ได้นำมาใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้

แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนั้นรุนแรงมหาศาล ตั้งแต่องค์กรระดับใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก ข่าวการปลดพนักงานและการประกาศปิดกิจการอย่างถาวร ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและวิธีการสร้างรายได้ เพื่อให้องค์กรไม่ใช่แค่ต้องรอดจากวิกฤตครั้งนี้ แต่สามารถทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้

คำถามที่ตามมา คือ ในสถานการณ์เช่นนี้ (หลายฝ่ายระบุว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ต่อเนื่องไปอีกหลายปี) จะมีองค์กรหรือภาคธุรกิจที่สามารถรอดพ้น หรือเติบโตได้ในสภาพการณ์ครั้งนี้หรือไม่? ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับหาโอกาส วิธีการหลักการ หรือกลยุทธ์เพื่อหาทางรอดและสร้างการเติบโตครั้งใหม่


Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่นำเสนอแนวคิดและวิธีการโดย พจธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 100 องค์กรผู้เขียนหนังสือ Best Seller เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in Action

หนังสือเล่มแรกที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่า หลักการทั้ง 5 ในการทำ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ และปรับวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณให้เป็น Digital Business ด้วยการคิดใหม่ในทุกมิติขององค์กรโดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

“เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เราพูดกันถึง เรื่องการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล จึงเกิดคำว่า Disruption ธุรกิจไม่สามารถใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เคยมีอยู่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำได้อีกต่อไป


และเมื่อโควิด-19 มาถึง ยิ่งเป็นปัจจัยที่เร่งให้ธุรกิจจะต้อง Transform ซึ่งเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ เพราะธุรกิจของคุณอาจถูก Disruption ไปอย่างง่ายดาย” พจ-ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าว

เพื่อให้ผู้ประกอบการ Startup SMEs หรือนักบริหารองค์กร นอกจากจะเข้าใจการทำ Digital Transformation แล้วยังสามารถนำหลักการมาสร้างแนวทางการปฏิบัติจริงกับธุรกิจของตน เพื่อให้ธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตและก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างยั่งยืนได้

[พจ-ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ต้องเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเก่งในเรื่องการใช้ Data และการสร้าง Innovation แล้ว ยังมีความสามารถในการ Transform องค์กร เป็นการสร้างวงจรแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้

องค์กรที่ทำ Digital Transformation แล้วจะทำให้เกิด 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้

หนึ่ง - New Efficiencies องค์กรต้องมีประสิทธิภาพใหม่ที่ไม่ใช่แค่มีต้นทุนลดลง หรือมีการผลิตและส่งมอบบริการที่เร็วขึ้น

สอง - Enhance Customer Experiences (CX) ต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ดีกว่าการใช้งานหรือการรับบริการแบบเดิมๆ

และสาม - Build New Business Models ธุรกิจต้องสามารถสร้างรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือโมเดลการหารายได้ใหม่ๆ ได้


นอกจากนี้ 3 สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากองค์กรได้ทำ Digital Transformation แล้ว ในเศรษฐกิจยุคโควิด-19 องค์กรจะต้องสร้างการเติบโตครั้งใหม่ (New Growth หรือ New S-Curve) ให้กับธุรกิจ และทำให้ธุรกิจสามารถรักษาความเป็นผู้นำ หรือกลายเป็นผู้นำในธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมให้ได้

3 + 1 คือ หัวใจหลักในการทำ Digital Transformationในยุคปัจจุบัน หากจะสร้าง 3 + 1 ให้เกิดขึ้นได้ จะต้องพิจารณาจากDigital Transformation Canvas ดังนี้ ส่วนที่ 1 ตั้งหลัก Transform ประกอบด้วย ช่องที่ 1-3 ได้แก่

[ช่องที่ 1] Define New Core Business การประเมินธุรกิจหลักใหม่ [ช่องที่ 2] New Value Proposition นำเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของธุรกิจ [ช่องที่ 3] New Business Model ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่

ส่วนที่ 2 สร้างความสามารถใหม่ด้านดิจิทัล ประกอบด้วย ช่องที่ 4-6 ได้แก่ [ช่องที่ 4] Existing Digital Capabilities ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบัน [ช่องที่ 5] New Digital Capabilities ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่

[ช่องที่ 6] Digital Initiative & Roadmap วางแผนและสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลจากปัจจุบันไปสู่อนาคต


ส่วนที่ 3 Transformation in Action ประกอบด้วย ช่องที่ 7-9 ได้แก่ [ช่องที่ 7] Organizational Transformation ออกแบบการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล [ช่องที่ 8] Agile Strategy and Planning เปลี่ยนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้วยแนวคิด Agile

[ช่องที่ 9] Building Collaborative Ecosystem สร้างระบบนิเวศใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างในและนอกองค์กร สูตรตาราง Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ช่องนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถคิดกลยุทธ์และแผนงานการทำDigital Transformation ได้ง่าย

หนังสือ Digital Transformation Canvas คือ เครื่องมือในการคิดกลยุทธ์ ที่เรียบเรียง Digital Transformation ทีละขั้นตอน จากหลักการสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สู่การสร้างการเติบโตครั้งใหม่อย่างยั่งยืน

โดยรวบรวมกรณีศึกษาจากธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จัดอันดับโดยนิตยสาร Harvard Business Review

รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestlé, Stripe, 23andMe, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาทางรอดและโอกาสที่จะTransform ธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนใหม่ โดยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

หนังสือ Digital Transformation Canvas จำนวน 280 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายในราคา 300บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **

กำลังโหลดความคิดเห็น...