xs
xsm
sm
md
lg

การไฟฟ้าขอแจง ข่าว “ค่าไฟแพง” ไม่ใช่เพราะ ไม่จดมิเตอร์จริง!!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากประเด็นร้อน ข่าว “ค่าไฟยุคโควิด แพงแม้ไม่อยู่บ้าน!! ร้องเรียนทะลัก อาจเพราะไม่ได้จดจากมิเตอร์จริง?” ล่าสุดทางการไฟฟ้านครหลวง ส่งหนังสือชี้แจง ยืนยันมีขั้นตอนการจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้ วอนประชาชนเชื่อใจและขอสื่อให้พื้นที่ชี้แจง

โดยทาง ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า มายังกองบรรณาธิการ มีใจความสำคัญว่า


[ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง]


สกู๊ปข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และงานบริการของ “การไฟฟ้านครหลวง” (MEA) จึงขอชี้แจง ดังนี้


เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ MEA มีขั้นตอนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรง และการบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบจำหน่ายของ MEA


และมีการบันทึกเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ MEA ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้โดยสะดวก ผ่าน MEA Smart Life Application หรือเว็บไซต์ MEA


การอ่านและจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า มีขั้นตอนที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ การจัดทำและการแจ้งค่าไฟฟ้า รวมทั้งการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า


ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับพลังงาน (กกพ.)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาเผยแพร่แก่สาธาณชนต่อไป ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย และขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้”อ่าน “สกู๊ปพิเศษ” ฉบับเต็ม: “ค่าไฟยุคโควิด” แพงแม้ไม่อยู่บ้าน!! ร้องเรียนทะลัก อาจเพราะไม่ได้จดจากมิเตอร์จริง? [มีคลิป]


ข่าว: ทีมข่าว MGR Live
ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง


** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **


กำลังโหลดความคิดเห็น...