xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลญี่ปุ่นแจกเงิน 1 แสนเยนไม่ใช่ของฟรี ใช้หนี้อีกกี่ปี?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐบาลญี่ปุ่นแจกเงิน 100,000 เยนให้ประชาชนบรรเทาวิกฤตไวรัสโควิด แต่แน่นอนว่าเงินนี้คือภาษีที่ทุกคนต้องจ่ายคืนในภายหลัง เหมือนกับเงินที่เคยให้ความช่วยเหลือช่วงเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิถล่มภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ที่ทุกวันนี้ชาวญี่ปุ่นต้องจ่าย “ภาษีฟื้นฟูชาติ” นานกว่า 25 ปี

รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเงินสด 100,000 เยน หรือราว 30,000 บาทให้แก่ผู้อยู่อาศัยทุกคนในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตาม ทุกคนที่อยู่ในระบบทะเบียนผู้อยู่อาศัยพื้นฐานของญี่ปุ่น ณ วันที่ 27 เมษายน ตลอดจนชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนในฐานะผู้อยู่อาศัย และถือวีซ่ามากกว่า 3 เดือน มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว

รัฐบาลญี่ปุ่นต้องแก้ไขร่างงบประมาณเพิ่มเติมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อนำเงินมาใช้ในชุดมาตรการฉุกเฉินทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 117 ล้านล้านเยน

แต่ของฟรีไม่มีจากรัฐบาล เหมือนเช่นทุกวันนี้ที่ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่ทำงานในญี่ปุ่นทุกคนต้องจ่าย “ภาษีพิเศษเพื่อฟื้นฟูชาติ”


ใช้หนี้นานกว่า 25 ปี รัฐบาลไม่มีเงิน ปั๊มพันธบัตรราวกระดาษ

ภาษีพิเศษเพื่อฟื้นฟูชาติ 復興特別税 คือ การระดมเงินเพื่อใช้ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติคลื่นสึนามิและแผ่นดินไหวเมื่อปี 2011 ภาษีพิเศษนี้เก็บเพิ่มเติมจากทั้งภาษีเงินได้ ภาษีท้องถิ่น ภาษีนิติบุคคล ซึ่งหมายความว่าแทบไม่มีบุคคลหรือธุรกิจใดที่รอดพ้นจากภาษีนี้

ในส่วนของภาษีเงินได้เก็บเพิ่มเติม 2.1% จากภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มตั้งแต่ปี 2556 นาน 25 ปี, ภาษีนิติบุคคลเก็บเพิ่ม 10%, ภาษีท้องถิ่นเก็บเพิ่มเติม 1,000 เยน นาน10 ปี

อธิบายง่ายๆ คือ คนทำงานทั่วไปในญี่ปุ่นจะต้องเสียภาษีภาษีเงินได้ และภาษีท้องถิ่น ก็จะถูกเก็บภาษีพิเศษเพื่อฟื้นฟูชาติ 2 ต่อจากภาษีทั้งสองตัวนี้ และต้องเสียไปจนถึงปี 2580 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าระดมเงินจากให้ 10.5 ล้านล้านเยน


ลำพังเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุก็ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีภาระงบประมาณมหาศาลอยู่แล้ว รัฐบาลเพิ่งขึ้นภาษีผู้บริโภค (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 10% เมื่อปลายปีที่แล้ว วิกฤตไวรัสโควิดครั้งนี้ยิ่งซ้ำเติมฐานะการคลังของญี่ปุ่นให้ย่ำแย่ไปอีก

วิธีเดียวที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะหาเงินได้คือ ต้องออกพันธบัตรเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ยังขาดอยู่ ซึ่งครั้งนี้ถือว่ามากยิ่งกว่าวิกฤตการเงินโลกปี 2009 และทำให้รายรับประจำปีของรัฐบาลญี่ปุ่นมากถึงร้อยละ 45.4 มาจากการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาล หรือก็คือการก่อหนี้

รัฐบาลมาแล้วก็จากไป แต่ประชาชนต้องเสียภาษีเป็นนิรันดร์!! ทุกวันนี้ชาวญี่ปุ่นรับภาระเสียภาษีต่างๆ รวมๆ กันแล้วเกิน 30% ของรายได้ เงินแจกจากรัฐบาลในวันนี้อาจใช้หมดภายในเวลาไม่ถึงเดือน แต่ต้องชดใช้หนี้ภาษีอีกนานหลายสิบปี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น