xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจก 3,000 บาท ให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 3,000 บาท ให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตรวจสอบพบข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว

วันนี้ (24 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจก 3,000 บาท ให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงิน 3,000 บาท ให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากไม่มีการแจกเงินตามที่กล่าวอ้าง โดยปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีการจัดสรรสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หลายรายการ ดังนี้

1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้รับ 200-300 บาท/เดือน
2. ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
3. ค่ารถบริษัทขนส่งจำกัด 500 บาท/คน/เดือน
4. ค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เดือน
5. ค่ารถไฟฟ้า และค่ารถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 500 บาท/คน/เดือน

6. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา โดยค่าไฟฟ้าให้ใช้สิทธิ์ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ ช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ โดยจะได้รับเงินคืนเข้า e-Money ร้อยละ 5 ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายเมื่อได้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านบัตร ในวงเงินไม่เกินจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563

8. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรฯ (เงินสงเคราะห์ฯ) 50 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสามารถติดตามได้ที่ www.fpo.go.th หรือ โทร 02 2739020


กำลังโหลดความคิดเห็น