xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นชื่นชมไทยควบคุมโควิด-19 มีประสิทธิภาพ ยืนยันพร้อมสนับสนุนอาเซียนด้านยาและเวชภัณฑ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตฯ จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป พร้อมขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ และการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือชาวไทยกลับประเทศ

ขณะที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย และยอดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนลงทุกวัน พร้อมขอบคุณที่รัฐบาลขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวญี่ปุ่นในไทยเป็นอย่างมาก ส่วนด้านเศรษฐกิจ ยืนยันว่า ภาคเอกชนญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และจะสานต่อการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยินดีกับผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา โดยญี่ปุ่นพร้อมให้การสนับสนุนแก่อาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ การจัดตั้งศูนย์รับมือการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน และการฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาค