xs
xsm
sm
md
lg

ไทยออยล์ ชูธงธรรมาภิบาล หนุน “พนักงาน” ขับเคลื่อนกิจการโปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

•พันธกิจหนึ่งที่ไทยออยล์ มุ่งมั่น ยึดมั่น คือการมีธรรมาภิบาล หรือ Corporate Governance (CG) ในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับเป็นกลไกขับเคลื่อนก้าวไปสู่เป้าหมาย •ล่าสุดการันตีผลลัพธ์ “กิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล” จากการประกาศของ RobecoSAM 2016 , การได้รับรางวัล Best Corporate Governance 2015, รางวัล The Asset Corporate Awards - Platinum Award และรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ซึ่งไทยออยล์ติด 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...