xs
xsm
sm
md
lg

จนท.โครงการจ้างงานประชาชน ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าช่วงหน้าแล้ง ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า นายอนุชา หาญโสดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อรองรับภาวะภัยแล้ง และการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า โดยได้ขุดลอก แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง และจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำของสัตว์ป่า 3 แห่ง

สำหรับลูกจ้างเหมาบริการดังกล่าว เป็นโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยของตน โดยทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในการสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ฉุกเฉินของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...