xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยพญาเสือ จับแล้ว! ผู้ค้าซากสัตว์ป่า จากเฟซบุ๊ก “ไตรเวทย์ อ้อมทอง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์วันนี้ (17 เมษายน 2563) ว่าได้จับพ่อค้าปลุกเสกวัตถุมงคลจากซากสัตว์ป่า ขายผ่านเฟซบุ๊กกว่า 1 พันชิ้น ยอมรับไม่มีการแจ้งครอบครอง เหตุที่นำมาจำหน่ายเพราะได้รับความนิยมทำให้มีราคาสูง


นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ รายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองและค้าซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครองทางสื่อออนไลน์ ของบุคคลซึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊ก “ไตรเวทย์ อ้อมทอง”

เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวน และติดตามจนทราบที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยที่ค้าและครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าว ชื่อ นายไตรเวทย์ อ้อมทอง ที่อยู่ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และอาศรมบารมีพ่อแก่ อาจารย์คม ไตรเวทย์ บ้านเลขที่ 24 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จึงดำเนินการขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามหมายค้น ที่ ค.54/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านพักและอาศรมดังกล่าว

จากการตรวจค้นบริเวณบ้านพักและ อาศรม พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 27 รายการ ประกอบด้วย นาคเล็กเล็บสั้น จำนวน 1 ตัว (มีชีวิต) ซากเขาเก้งหม้อ จำนวน 2 ซาก (สัตว์ป่าสงวน) ซากเขาเลียงผา จำนวน 3 ซาก (สัตว์ป่าสงวน) ซากเขากวางป่า จำนวน 4 ซาก ซากโคนเขากวาง จำนวน 1 ซาก ซากหนังลิ่นชวา จำนวน 1 ผืน ซากเกล็ดลิ่นชวา จำนวน 258 ชิ้น ซากกระดองตะพาบ จำนวน 1 ซาก ซากกระดองเต่าบึงหัวเหลือง จำนวน 1 ซากหนังเสือดาว จำนวน 2 ผืน หนังหมีควาย จำนวน 1 ผืน ซากเสือดำ (สต๊าฟ) จำนวน 1 ตัว ซากหนังเสือไฟผืนเล็ก จำนวน 2 ผืน ซากหนังเสือดาวผืนเล็ก จำนวน 2 ผืน ซากหนังเสือดาว/เสือดำ จำนวน 368 ชิ้น ซากเดือยงูเหลือม จำนวน 733 ชิ้น ซากหนังเสือดาว คละขนาด จำนวน 177 ชิ้น ซากหนังเสือดาวม้วน จำนวน 40 ชิ้น ซากหนังเสือไฟ จำนวน 55 ชิ้น ซากหนังเสือดำม้วน จำนวน 195 ชิ้น ซากตีนเสือดาวด้านขวา จำนวน 1 ชิ้น ตระกรุดหนังเสือไฟ จำนวน 15 ชิ้น หนังเสือดาวเลี่ยมกรอบพลาสติก จำนวน 20 ชิ้น ตะกรุดหนังเสือดำ จำนวน 2 ชิ้น ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จำนวน 6 ชิ้น

นายไตรเวทย์ อ้อมทอง ได้ให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าซากสัตว์ป่าต่างๆ ที่มี ตนไม่ได้ดำเนินการแจ้งการครอบครอง และไม่มีใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งซากสัตว์ป่านั้นตนได้ซื้อมาจากร้านขายหนังและเขี้ยวสัตว์ เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบันวัตถุมงคลแบบทั่วไปไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงต้องนำหนังสัตว์ที่เก็บไว้มาปลุกเสกทำเป็นของขลัง เพื่อจำหน่ายในสื่อออนไลน์ (Facebook) เนื่องจากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด


สำหรับการกระทำของนายไตรเวทย์ อ้อมทอง เป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ดังนี้


ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 17 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562


ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 29 และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 116 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ


ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.2558 ฐาน “ค้างาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 13 และฐาน “ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 14 และมาตรา 16


คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดทำบันทึกเรื่องราวพร้อมนำตัว นายไตรเวทย์ อ้อมทอง ผู้ถูกจับและของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...