xs
xsm
sm
md
lg

“เงินติดล้อ” ส่งต่อพลังบวก เติมความรู้ด้านการเงินผู้ก้าวพลาด “เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารสาขาและพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขาย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

จากปณิธานความตั้งใจของ “เงินติดล้อ” ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คน นำมาสู่โอกาสสำคัญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อร่วมกันส่งต่อพลังบวก มอบกำลังใจและสร้างโอกาสให้กับผู้ก้าวพลาด ผ่านการให้ความรู้ด้านการบริหารเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง) จังหวัดเชียงราย

นายพุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารสาขาและพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขาย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า “โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่เงินติดล้อภาคภูมิใจที่มีโอกาสร่วมสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมผ่านกิจกรรม “ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” ประกอบไปด้วยการมอบความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ก้าวพลาด”


สำหรับศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง (เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง) จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การทำเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การทำแปลงผักหมุนเวียน การทำแปลงนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ การทำไร่องุ่น สวนยาง การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การนวดย่ำยาง การผลิตน้ำส้มควันไม้ การกรีดยางพารา และพลาดไม่ได้กับการลองลิ้มชิมรสชาติกาแฟหอมกรุ่นจากฝีมือผู้ก้าวพลาดที่รับรองว่าถูกใจคอกาแฟแน่นอน


สำหรับบรรยากาศการทำกิจกรรม “ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” ณ เรือนจำ (ชั่วคราว) ดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีผู้ก้าวพลาดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 97 คน พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมจากเงินติดล้อ ร่วมให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ก้าวพลาดตามอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น เลี้ยงหมู ขายก๋วยเตี๋ยว ก่อสร้าง ปลูกข้าวโพด และเลี้ยงไก่ไข่ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะสอนให้แต่ละคนรู้จักกับต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ผ่านเกมปิงปองต้นทุน ที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน โดยแต่ละคนจะช่วยกันต่อยอดความคิด และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นทีม พร้อมเรียนรู้การวางแผนธุรกิจ การคำนวณรายรับรายจ่าย การคิดกำไรและต้นทุน ในการประกอบอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ เงินติดล้อ ยังสอดแทรกประเด็นความสำคัญของการออมเงิน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

“เงินติดล้อ ตระหนักดีว่าทุกคนต้องการความรู้และทุนตั้งต้นในการดำเนินชีวิต ดังนั้น เงินติดล้อจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพให้เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างกำลังใจมอบโอกาส และให้การยอมรับผู้ที่ก้าวพลาด ด้วยการช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินคอยให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถนำเงินทุนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ มีแรงบันดาลใจหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างสุจริตและมีความสุขที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่เส้นทางที่ดีหลังได้รับอิสระ โอกาส และกำลังใจคือความตั้งใจของเงินติดล้อ เพื่อให้ชีวิตหมุนต่อได้” นายพุฒิพงศ์ กล่าว