xs
xsm
sm
md
lg

10 ไอเดียเจ๋ง กิจการเพื่อสังคมเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โฉมหน้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่เข้ารอบทั้ง 10 ทีม
หลังจากเปิดให้คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20 - 35 ปีที่สนใจดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ Banpu Champions for Change 6 ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด บ้านปูฯ และสถาบัน Change Fusion พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีทั้งกูรูในวงการ Startup แวดวงธุรกิจการตลาดและพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันคัดเลือกกิจการเพื่อสังคม 10 ราย ที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าสนใจ
ทั้ง 10 รายจะได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นกิจการละ 50,000 บาท ก่อนที่จะมีการคัดเลือกอีกครั้งจนแหลือ 4 กิจการสุดท้ายที่มีความคืบหน้าด้านธุรกิจและสังคมมากที่สุด ก็จะได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องอีกกิจการละ 200,000 บาท ในราวเดือนกรกฎาคม ศกนี้
อุดมลักษณ์ โอฬาร
อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความคิดสร้างสรรค์ และมีฝันอย่างแรงกล้าในการทำกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังขาดผู้รู้มาช่วยขัดเกลาความคิด แนะแนวทาง และสนับสนุนในสิ่งที่ขาด ดังนั้น บ้านปูฯ จึงได้สร้างเวที BC4C ขึ้นมา เพื่อจุดประกายและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ตามฝันเส้นทางอาชีพที่ต้องการ และร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิดพลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา คือเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แก้ปัญหา และแสดงศักยภาพด้วยตนเองตลอดทั้งกระบวนการ โดยมีบ้านปูฯ และคณะกรรมการฯ เป็นพี่เลี้ยงที่เดินเคียงข้างไปด้วยกัน”
ในขั้นตอนการคัดเลือก ได้มีการต่อยอดเครือข่ายศิษย์เก่า BC4C ที่สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมจนแข็งแกร่ง โดยได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 คือ ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่รวมตัวของผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงและ co-working space เข้ามาช่วยในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกูรูหลากหลายสาขา อาทิ คุณดาว-ภัทรพร แย้มละออ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลทางสังคมและนักการตลาดเพื่อสังคม คุณต้น-อารันดร์ อาชาพิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ผลิตนิตยสารเพื่อสังคมและสร้างแรงบันดาลใจหลายเล่ม มาเสริมความรู้ผ่านเวิร์คช็อปซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้นให้ทั้ง 20 กิจการ เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิด ขัดเกลา และพัฒนาแผนธุรกิจให้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในเชิงรายได้และผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ คือ เมษายนถึงมิถุนายน ทั้ง 10 กิจการจะนำทุนเบื้องต้น 50,000 บาท ไปดำเนินกิจการจริงให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะกลับมานำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าชิง 4 รางวัลชนะเลิศที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด พร้อมด้วยทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกกิจการละ 200,000 บาท สำหรับต่อยอดธุรกิจต่อไป
ถึงแม้อีก 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมจะไม่ได้รับการคัดเลือก แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนล้วนได้รับคือ การเข้าร่วมเวิร์คช็อป คำแนะนำจากกูรู และเครือข่ายการต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำไปดำเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ BC4C สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions
ระหว่างเวิร์คช็อปและการนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6”
“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change หรือ BC4C)
หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ริเริ่มขึ้นและดำเนินโครงการมาเป็นประจำทุกปี โดยร่วมมือกับสถาบัน Change Fusion หัวหอกสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในไทย สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ตามฝันด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2559 มีกิจการเพื่อสังคมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ไอเดียซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกิจการที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริงจำนวน 20 กิจการเพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อป ก่อนจะคัดเลือกจนเหลือ 10 กิจการที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและตอบโจทย์ด้านพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติมากที่สุด

ในปีนี้ กิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 รายมีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ สังคมและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ อาทิ แพล็ตฟอร์มออนไลน์ให้คำปรึกษาด้านความเครียดและโรคซึมเศร้า หลักสูตรส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาและหู กิจการที่ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค แอพพลิเคชั่นบอกเวลารถขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลมนุษย์ เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองอินทรีย์ที่ลดการทิ้งอาหารและต่อยอดส่วนที่ไม่ใช้แล้ว และการสร้างชุมชนน่าอยู่และอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกิจการและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://bitly.com/1W4xivn
กำลังโหลดความคิดเห็น...