xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสา ซีพี ออลล์ - พนักงานเซเว่นฯ “ยกพลสอนน้องผู้พิการทางสายตา”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชึวิตที่ดีให้กับผู้พิการ ผ่านกิจกรรม “ยกพลทำดี สอนน้อง” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้พิการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการทางสายตา"ด้วยความเชื่อมั่นว่า การศึกษาที่ดี จะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่ดีในอนาคต ไม่เว้นแม้ผู้พิการทางสายตา หากได้รับการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมก็จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้เช่นกัน"

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมจิตอาสา พนักงานซีพี ออลล์ ได้ดำเนินกิจกรรมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง
ในครั้งนี้บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่นฯ ได้ร่วมมือกับ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้พิการ ในกิจกรรมยกพลทำดี สอนน้อง โดยบริษัทฯได้รับปฏิทินที่พนักงานนำมาบริจาคตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา แล้วจำนวนกว่า 30,860 ชิ้น เพื่อนำไปแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับน้อง ๆ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา , อาหาร , ขนม และจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยเชิญชวนพนักงานจิตอาสา ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่นฯ ร่วมกันสอนการบ้านให้กับน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตาในวิชาหลัก ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น โดยครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
“ผู้พิการแม้จะมีโอกาสทางสังคมน้อยกว่าคนปกติทั่วไป แต่ทุกคนต่างก็มีศักยภาพในการทำอะไรได้มากมาย หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้พิการมาตลอด จึงได้ขยายนโยบายการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไปสู่ผู้พิการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพราะเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำรงชีพที่ดีในอนาคต” ธานินทร์กล่าว
ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ เป็นการรวมพลังพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจิตสาธารณะ รวมตัวกันมุ่งมั่นทำความดี โดยเริ่มจากภายในบริษัทแล้วขยายสู่สังคมภายนอก แต่ละปีจะมีกิจกรรมรวมพลังทำดีต่อเนื่องตลอดเวลา และในยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ์ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พลังจิตอาสาของพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งกระจายอยู่ใน 8,800 สาขา ทั่วประเทศก็จะพร้อมรวมตัวกันไปช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
กำลังโหลดความคิดเห็น