xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูฯ เปิดตัว 10 กิจการเพื่อสังคมเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงสังคม
บริษัท บ้านปูฯ เผยความคืบหน้า โครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6 ที่เป็นการทำงานร่วมกันกับสถาบัน Chang Fusion และคณะกรรมการคัดเลือกในวงการ Startup คัดเลือก 10 ราย ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจ เน้นแก้ปัญหาสังคม ได้แก่ บริการช่วยนักเรียนลดความเครียด ช่วยคนวัยทำงานเข้าถึงนักจิตวิทยา ภาชนะเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่สนใจดำเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ Banpu Champions for Change 6 ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด บ้านปูฯ และสถาบัน Change Fusion พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีทั้งกูรูในวงการ Startup แวดวงธุรกิจการตลาดและพัฒนาสังคม ได้ร่วมกันคัดเลือกกิจการเพื่อสังคม 10 ราย ที่สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าสนใจ โดยทั้ง 10 รายจะได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นกิจการละ 50,000 บาท ก่อนที่จะมีการคัดเลือกอีกครั้งจนเหลือ 4 กิจการสุดท้ายที่มีความคืบหน้าด้านธุรกิจและสังคมมากที่สุด ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องอีกกิจการละ 200,000 บาท ในราวเดือนกรกฎาคมศกนี้
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change หรือ BC4C) คือหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ริเริ่มขึ้นและดำเนินโครงการมาเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2559 มีกิจการเพื่อสังคมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ไอเดียซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกกิจการที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริงจำนวน 20 กิจการเพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอป ก่อนจะคัดเลือกจนเหลือ 10 กิจการที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและตอบโจทย์ด้านพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติมากที่สุด 

ในปีนี้ กิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 รายมีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีและสื่อใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ สังคมและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งได้แก่

Peace by Piece บริการที่ช่วยให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาสามารถลดภาวะความเครียดด้วยเพื่อนที่ตั้งใจรับฟังด้วยหัวใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
Relationflip เทคโนโลยีที่ช่วยให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงนักจิตวิทยามืออาชีพได้อย่างง่ายๆ
Pack Solution ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค เพิ่มทางเลือกแก่แม่ค้าและผู้บริโภค
Via Bus แอปพลิเคชันบอกตำแหน่งรถขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์
Saturday School ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แก่เยาวชนผ่านการเรียนโปรแกรมมิ่ง
Phak Ta-Yay (ผักตายาย) สร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อแก้ความเหงาคนชราในชุมชน
Yellow Hello ผลิตปุ๋ยจากกากถั่วเหลือง
Listen by Heart วิดีโอสอนภาษามือ - ภาษาอเมริกันกลาง สำหรับผู้พิการทางหู
The Guidelight ออดิโอบุ๊กสำหรับคนพิการทางสายตา
เรื่อง ขี้ ขี้ ของฉัน Oh my shit ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากมูลคน

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความคิดสร้างสรรค์ และมีฝันอย่างแรงกล้าในการทำกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังขาดผู้รู้มาช่วยขัดเกลาความคิด แนะแนวทาง และสนับสนุนในสิ่งที่ขาด ดังนั้น บ้านปูฯ จึงได้สร้างเวที BC4C ขึ้นมา เพื่อจุดประกายและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ตามฝันเส้นทางอาชีพที่ต้องการ และร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิดพลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา คือเน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แก้ปัญหา และแสดงศักยภาพด้วยตนเองตลอดทั้งกระบวนการ โดยมีบ้านปูฯ และคณะกรรมการเป็นพี่เลี้ยงที่เดินเคียงข้างไปด้วยกัน” นางอุดมลักษณ์กล่าว

ในขั้นตอนการคัดเลือกได้มีการต่อยอดเครือข่ายศิษย์เก่า BC4C ที่สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมจนแข็งแกร่ง โดยได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 คือ ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่รวมตัวของผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง และ co-working space เข้ามาช่วยในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกูรูหลากหลายสาขา อาทิ คุณดาว-ภัทรพร แย้มละออ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลทางสังคมและนักการตลาดเพื่อสังคม คุณต้น-อารันดร์ อาชาพิลาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกิจการเพื่อสังคม ผู้ก่อตั้งธุรกิจด้านนวัตวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม และผู้ผลิตนิตยสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหลายเล่ม มาเสริมความรู้ผ่านเวิร์คช็อปซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้นให้ทั้ง 20 กิจการ เพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิด ขัดเกลา และพัฒนาแผนธุรกิจให้สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในเชิงรายได้และผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้ คือ เมษายนถึงมิถุนายน ทั้ง 10 กิจการจะนำทุนเบื้องต้น 50,000 บาท ไปดำเนินกิจการจริงให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะกลับมานำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าชิง 4 รางวัลชนะเลิศที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด พร้อมด้วยทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกกิจการละ 200,000 บาท สำหรับต่อยอดธุรกิจต่อไป

สำหรับ 10 ทีมที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สิ่งสำคัญที่ทุกคนล้วนได้รับเช่นเดียวกันคือ การเข้าร่วมเวิร์กชอป คำแนะนำจากกูรู และเครือข่ายการต่อยอดธุรกิจ เพื่อนำไปดำเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ผู้ที่สนใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ BC4C สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

###

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...