xs
xsm
sm
md
lg

สกส. กระตุ้นรัฐออก กม.หนุน SE ยก ACTS เป็นแบบอย่างขับเคลื่อน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

งานเปิดตัวความร่วมมือ USAID ให้ทุนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมในเอเชีย เมื่อ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา

- USAID หนุนโครงการ ACTS ช่วยเหลือกิจการเพื่อสังคม ยกระดับมาตรฐานโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมของไทย
- สกส. หนุนภาครัฐออก พ.ร.บ. สร้างเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ SE ไทยยั่งยืน ทั้งโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาในระยะยาว
เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประกาศความร่วมมือเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมสนับสนุนทุนมูลค่า 8 แสนดอลลาร์สหรัฐฯให้แก่ Impact Investment Shujog Pte. Ltd. (Shujog) ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม มีสำนักงานที่สิงคโปร์ เพื่อดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพและให้บริการเชิงเทคนิค Assistance for Capacity-building and Technical Services (ACTS) ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมราว 25 แห่งในเอเชียขยายงาน ซึ่งถือเป็นการขยายผลเชิงบวกให้กับ 5 ภาคส่วนสำคัญในอีก 2 ปีข้างหน้า ได้แก่ การเกษตร สาธารณสุข การศึกษา พลังงานและน้ำ
ณัฐพงษ์  จารุวรรณพงค์ ผู้อำนวยการ สกส.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ให้สัมภาษณ์ว่าบทบาทของ USAID จะช่วยกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้นที่มีความชัดเจนในการทำงานพอควร (ยังมีอยู่ไม่มากนักในไทย) ทั้งในส่วนของแผนธุรกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบทางสังคมที่ได้สร้างขึ้น หรือมีโอกาสสร้างขึ้นที่วัดผลได้จริง โอกาสเช่นนี้ก็สามารถมีทางเลือกในการเข้าถึงเงินทุนและการสนับสนุนทางเทคนิคที่เหมาะสมและมีคุณภาพซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐที่ชัดเจนนัก
สำหรับกลุ่มกิจการที่ยังไม่ชัดเจน หรือ กลุ่มที่อยู่ตัวแล้วไม่น่าจะมีผลมากเท่าไร เพราะกลุ่มแรกไม่น่าจะผ่านเกณฑ์การพิจารณา ส่วนกลุ่มที่สองไม่น่าจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลักษณะนี้
ผู้อำนวยการ สกส.บอกว่าเริ่มเห็นโอกาสที่มากขึ้นในเรื่องนี้ เพราะปัจจุบันมีกองทุนลักษณะนี้จำนวนมากจากต่างประเทศที่สนใจสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือจากประเด็นเงินในการลงทุน โครงการลักษณะนี้จะเข้ามาพร้อมกับความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งจะมีมูลค่ามากกว่าเงิน ทำให้กิจการเพื่อสังคมในบ้านเราที่ผ่านกระบวนการได้ยกระดับตนเองให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การวัดผลกระทบทางสังคม
“ในการนี้ สกส.อาจจะเข้าไปมีบทบาททั้งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประสานงานอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการช่วยสนับสนุนขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อสังคมที่น่าสนใจเข้าสู่กระบวนการสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว รวมไปถึงการเรียนรู้จากตัวอย่างรูปแบบการสนับสนุนที่ดีเพื่อมาปรับใช้เป็นแนวทางที่จะมีนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐในอนาคต หมายความว่าจะเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในการมีพระราชบัญญัติเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม”

ชี้พัฒนาการ SE ไทย ควรมีกฎหมายรองรับ
ผู้อำนวยการสกส. กล่าวถึงพัฒนาการกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE)ในไทยที่ยังคงเป็นไปได้ช้า เนื่องจากไม่มีกฏระเบียบและแรงจูงใจที่ชัดเจนจากภาครัฐ ทำให้รูปแบบในการเติบโตเป็นแบบธรรมชาติของแต่ละภาคส่วน
ขณะที่ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนเรื่องนี้มากขึ้น ภาคธุรกิจก็มีการพูดคุย และหาวิธีการเพื่อจะปรับบทบาทงาน CSR ของตนเองมาสู่เรื่อง SE ได้อย่างไร ส่วนภาครัฐได้เริ่มขยับตัวสนใจในเรื่องบริการสาธารณะว่า SE ควรจะเข้ามาเป็นทางเลือกของผู้ให้บริการที่ดีกว่าได้หรือไม่
ภาครัฐเองควรจะต้องปรับระเบียบทั้งในเรื่องการมอบหมายอำนาจ (commissioning) เช่นกรณีสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (public procurement) เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ได้อย่างไร ส่วนภาคการลงทุนเริ่มมีการพูดถึงเรื่อง การลงทุนทางสังคม หรือ social investment market ว่าตลาดทุนจะมีบทบาทได้แค่ไหนต่อการเข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
“โดยรวมผมคิดว่าทั้งหมดก็เติบโตไปได้พอสมควร แต่หากได้มีการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐที่ดีขึ้นก็น่าจะทำให้ความพยายามที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายสามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น และเป็นเหตุผลสำคัญให้สกส.เริ่มหันมาให้น้ำหนักเรื่องการผลักดันนโยบายและออกกฎหมาย (พ.ร.บ.สร้างเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม) มากกว่าการทำกิจกรรมแบบครั้งคราวซึ่งเกิดผลยาก” ผู้อำนวยการสกส. กล่าวในที่สุด
ไมเคิล เยทส์ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และ เดอดรีน ชาน่าซ์ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ Shujog
โครงการ ACTS ขับเคลื่อนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น
ACTS หรือโครงการพัฒนาศักยภาพและให้บริการเชิงเทคนิค เป็นโครงการร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริลล์ ลินช์, เจพี มอร์แกน เชส และมูลนิธิ ร็อคกี้เฟลเลอร์ ในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เพื่อจะดึงดูดการลงทุน ขยายธุรกิจและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่มีนวัตกรรม โดยการร่วมมือกันนั้นเป็นหนึ่งในหกรูปแบบการ
กระตุ้นความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นโดย USAID เพื่อเร่งสร้างผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนให้แก่ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น และค้นหานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการหลายพันรายทั่วโลก
“แม้ธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนมากมีขนาดเล็ก แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็มีศักยภาพที่จะขยายตัวและสร้างผลในเชิงบวกให้กับสังคมได้มากขึ้น ซึ่งเราก็จะช่วยกันทำให้เกิดขึ้นด้วยการร่วมกับ Shujog ในการช่วยเพิ่มทุนให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ยากไร้และถูกกีดกันทางสังคม USAID มีความยินดีที่จะได้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคม เพราะถือว่าเป็นหนทางเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น” ไมเคิล เยทส์ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย กล่าว
ทั้งนี้ โครงการ ACTS จะสนับสนุนทุนให้ยืมล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นเพื่อเตรียมแสวงหาบริการและเตรียมความพร้อมในการลงทุน ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการสามารถจ่ายคืนเงินยืมล่วงหน้าซึ่งปลอดดอกเบี้ย เพื่อหมุนเวียนกลับมาส่งเสริมผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป

Shujog : ธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหากำไร
ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ คำว่า Shujog เป็นภาษาเบงกอลที่หมายถึง โอกาส ดังนั้น การสร้างโอกาสจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ
พันธกิจของ Shujog คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กิจการเพื่อสังคมหยั่งรากลึกและขยายตัวออกเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนที่ยากไร้และถูกกีดกัน โดยการมุ่งเน้นการประเมินผลกระทบ วิจัย ฝึกอบรมและรณรงค์โดยได้ดำเนินการประเมินผลกระทบกว่า 40 โครงการทั่วเอเชีย และได้เขียนงานวิจัยเรื่องการเงินภาคสังคมร่วมกับ
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย องค์การสหประชาชาติและออกซ์แฟม ในฐานะที่เป็นผู้สร้างงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ความเชี่ยวชาญของ Shujog มุ่งไปที่ภาคการเกษตร พลังงาน สาธารณสุข น้ำและการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นับถึงวันนี้ มีผู้คนที่ขาดแคลนนับ 1.4 ล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่าทางสังคมของ Shujog ภายในปี 2018 Shujog ตั้งเป้าหมายว่าจะสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้ได้ 100 รายผ่านโครงการ ACTS และหมุนเวียนเงินทุนนับ 50 ล้านเหรียญในการลงทุนต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shujog ชมเพิ่มเติมที่ www.shujog.org
กำลังโหลดความคิดเห็น...