xs
xsm
sm
md
lg

4 คำสำคัญคือสูตรเด็ด หนุนชีวิต-การงานสำเร็จ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(จากคอลัมน์ Learn&Share โดย ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (suwatmgr@gmail.com) เซกชั่น Good Health Well Being ของ ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2558)

โลกยุคนี้มีเหตุปัจจัยทำให้รู้สึกวันเวลาเคลื่อนตัวไปเร็วจริงๆ นะครับ

ขณะนี้ได้เข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้ว ท่านที่ต้องวางแผนชีวิตหรือจัดการโครงการ ลองไล่เรียงชื่อเดือนตามแผนล่วงหน้าดูสิครับ อีกไม่กี่เดือนก็จะใกล้สิ้นปีอีกแล้ว

ชีวิตคนเราหรือธุรกิจก็ดำเนินไปตามจังหวะเวลาเช่นเดียวกัน คนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หรือจินตนาการเป็นภาพที่ใฝ่ฝัน อยากให้ชีวิตตัวเอง ครอบครัว และอาชีพการงาน มีสภาพเป็นอย่างไร ก็นับว่ารู้ทิศทางที่จะไปหรืออยากเป็น ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรม อาจจะเป็นระยะอีก 5 ปี 10 ปี หรือเตรียมรับภาวะวัยเกษียณก็ตาม

ถ้าต้องการผลลัพธ์แบบ “สุขกาย สบายใจ” โดยไม่ดูกันแค่หน้าที่การงาน หรือตัวเงินที่ได้รับ ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการวางยุทธศาสตร์การดำเนินชีวิตและลักษณะการทำงาน ว่าสอดคล้องหรือเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความพอใจตามที่วาดภาพเป็นจุดหมายปลายทา’

แต่สำหรับกรณีของ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้นำธุรกิจเครือเอสวีโอเอและเออาร์กรุ๊ป ที่ผ่านประสบการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและธุรกิจเมืองไทยมากว่า 30 ปี ที่มีทั้งผลกำไรและขาดทุน จนปัจจุบันถือว่ากิจการมั่นคงและอยู่ตัวแล้ว จึงมีการตั้งมูลนิธิสร้างเสริมไทย ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสังคมการศึกษา และการเรียนรู้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนมากว่า 10 ปีแล้ว

แจ็ค บอกว่าตัวผู้นำต้องกำหนดค่านิยมและวางกรอบวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เขาจึงผลักดันทีมงานให้มีค่านิยมใฝ่พัฒนาโดยคิดว่า “เรายังไม่ดีพอ ยังไม่เก่งพอ และมุ่งมั่นทำทุกอย่าง เพื่อให้เราดีขึ้น เก่งขึ้น” ที่สำนักงานของหลายบริษัทในเครือจะติดภาพโปสเตอร์ความหมายอักษรจีน 4 คำ เพื่อสื่อสารความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการที่นำไปสู่ความสำาเร็จ หรือชัยชนะ

ซีวั่ง หมายถึง Hope คือ ความหวังหรือความใฝ่ฝัน เป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา

ปกติคนเราย่อมหวังอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือใฝ่ฝันอยากยกระดับคุณภาพชีวิตและการงานพร้อมกับรายได้ให้ดีขึ้น

ช่วงใกล้วันขึ้นปีใหม่ ใครต่อใครจึงมักคาดหวังอยากให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมีอะไรดีๆ กว่าปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป เรียกว่าอยากเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีขึ้น

ความจริงเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ด้วยการ “สร้างเหตุ” คือ ใฝ่ดี คิดดี แลtเปลี่ยนวิธีการกระทำให้ดี “ผลลัพธ์”ก็จะดีแน่นอน

สิ่งที่สำคัญก็คือ ณ วันนี้ ความหวังและเป้าหมายของเราคืออะไร แล้วจะเกิดผลดีต่อตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อการงานอย่างไรบ้าง

ฮุ่นโต้
หมายถึง Dedication & Commitment ความมุ่งมั่นและรักษาคำามั่นสัญญาหรือพันธสัญญาทั้งกับตัวเองและกิจการงาน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันการลงมือปฏิบัติด้วยความบากบั่นพยายามและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

เหยิ่น หมายถึง Patience หรือความอดทน แม้การงานอาจมีปัญหาและอุปสรรค เสมือนดอกกุหลาบที่สวยงามและมีกลิ่นหอม แต่มีหนามแหลมที่ต้องมีวิธีจัดการและมีความอดทนที่ฟันฝ่าไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า

ปี้เซิ่ง หมายถึง Victory หรือชัยชนะ ซึ่งเป็นความสำเร็จหรือปลายทางที่ไปถึง จากการเริ่มด้วยความหวัง ความมุ่งมั่นในการทำตามคำมั่นสัญญาหรือพันธสัญญา และอดทนฟันฝ่าอุปสรรคที่มีมา ชัยชนะจึงเป็นความสำเร็จที่เสมือนรางวัลใหญ่ที่เป็นผลลัพธ์แก่ผู้พิชิต

องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ น่าจะเป็นเครื่องเตือนสติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตส่วนตัวหรือส่วนงานทางธุรกิจ ก็จะเกิดผลดี นำพาไปสู่ความสำเร็จหรือมีชัยชนะเหนืออุปสรรคได้ โดยมีกรณีตัวอย่างที่ยืนยันผลมาแล้ว

ข้อมูลจากหนังสือ “คิดต่างอย่าง......แจ็ค” JACK OUT OF THE BOX โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
กำลังโหลดความคิดเห็น