xs
xsm
sm
md
lg

ยอดนิยม - Good health & Well-being

เช็กด่วน! คน 5 กลุ่มที่ควรตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
เช็กด่วน! คน 5 กลุ่มที่ควรตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นการตรวจความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจจะยืนยันไม่ได้ 100% แต่มีประโยชน์มากในการวางแผนรักษาหรือป้องกันตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และการตรวจบางอย่างก็สามารถทำได้ง่ายๆ เหมือนกับการตรวจสุ

Good health & Well-being

"ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน" ปกติหรือไม่ ทำยังไงดี?
"ปัสสาวะมีกลิ่นฉุน" ปกติหรือไม่ ทำยังไงดี?
การขับถ่ายแบบปัสสาวะนั้น แน่นอนว่าก็ต้องเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรปกติของมนุษย์เรา เพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่หากได้สังเกตในเรื่องของ “กลิ่นปัสสาวะ” แล้วล่ะก็ ในบางทีก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของคนเราได้เช่นเดียวกันนะ

Good health & Well-being