xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม กทม. วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2702-7353, Email webmaster@kanlayanatam.com หรือ Facebook Kanlayanatam

ฟังธรรม “ธรรมะกับชะตาชีวิต”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เที่ยงวันทัน “ธรรม” กับหมอยา ครั้งที่ 4 เรื่อง “ธรรมะกับชะตาชีวิต” โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร วันที่ 16 มิ.ย. เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9918-3921, 034-244-463

ฟังธรรม “พระจิตร์ จิตฺตสํวโร”
อาคารเล้าเป้งง้วน ร่วมกับ ชมรมธรรมปรีดา เขตจตุจักร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระจิตร์ จิตฺตสํวโร วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 18.00 น. ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 12
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6556-5599

ฟังธรรม “กฎแห่งกรรม”
บ้านขนมนันทวัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “กฎแห่งกรรม” โดย แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล วันที่ 6 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสีตาลัย ชั้น 2 ห้องอาหารนั่งกินลม ชมเขาวัง
สอบถามรายละเอียด โทร. 032-419-910-1, 032-400-148-9

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 4 มิ.ย. โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปปัญโญ ร่มอารามธรรมสถาน จ.ปทุมธานี
วันที่ 11 มิ.ย. โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา กทม.
วันที่ 18 มิ.ย. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 25 มิ.ย. โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
วันที่ 2 ก.ค. โดย หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

ปฏิบัติธรรม “ปัญจบูชา”
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส “ปัญจบูชา” (บูชาพระคุณ 5 ประการ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22-29 มิ.ย. โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6819-8358, 038-160-509

อานุภาพแห่งศีล
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม 54 กทม. ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “อานุภาพแห่งศีล” โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู วันที่ 11 มิ.ย. และวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2455-2525 ต่อ 1203

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 4 มิ.ย. และวันที่ 2 ก.ค. เวลา 09.30-13.30 น. โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 14.00-17.00 น. ธรรมยามบ่าย โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 11 มิ.ย. เวลา เวลา 09.30-15.00 น. โดย พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 มิ.ย. เวลา 09.30-11.00 น. โดย พระมหาวีรพงศ์ วีรปัญโญ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 24 มิ.ย. เวลา 13.30-15.00 น. โดย พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี
วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 10.00-11.30 น. โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี และเวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 1 ก.ค. เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ” โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2448-3392

ฟังธรรม “ก้าวอย่างไร ใจเป็นสุข”
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย พุทธปัญญาชมรม จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ขอเชิญฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เวลา 12.00-13.30 น. ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 ดังนี้
วันที่ 2 มิ.ย. เรื่อง “ทำบุญไม่สูญเปล่า” โดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ กทม.
วันที่ 9 มิ.ย. เรื่อง “ธรรมะทำไม...ทำไมธรรมะ” โดย คุณช่อผกา วิริยานนท์
วันที่ 16 มิ.ย. เรื่อง “บุญญาภินิหาร” โดย พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
วันที่ 23มิ.ย. เรื่อง “ก้าวอย่างไร ใจเป็นสุข” โดย พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ วัดสระเกศฯ กทม.
วันที่ 30 มิ.ย. เรื่อง “เปลี่ยนจากร้าย ให้กลายเป็นรัก” โดย พระมหาชาญชัย พรหมปติฏโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2677-1901

ปฏิบัติธรรม “วัชรธรรมสถาน”
วัชรธรรมสถาน ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันที่ 23-25 มิ.ย. โดย พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-0620-2266, 09-0669-8943

อบรมอริยสัจภาวนา
วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ วิหารปฏิบัติธรรม ดังนี้
วันที่ 9-11 มิ.ย. เวลา 08.30 น. อบรมปริยสัจภาวนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์
วันที่ 16-18 มิ.ย. เวลา 18.00 น. ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ
วันที่ 1-7 ก.ค. เวลา 08.30 น. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย แม่ชีระวีวรรณ ง่านวิสุทธิพันธ์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2221-5149, 08-1555-4009

อบรมการเจริญสติเพื่อพัฒนาตน
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 9-11 มิ.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 15-18 มิ.ย. อบรมการเจริญสติเพื่อพัฒนาตน โดย คณะศิษย์ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944

เจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช กทม. ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 09.00-18.00 น. โดย พระปลัดสมภาร สมภาโร วัดมหาธาตุฯ กทม. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-9294

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 198 มิถุนายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น