xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อาหารเพื่อสุขภาพ ฉบับ เวชศาสตร์ชะลอวัย
รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ฉบับ เวชศาสตร์ชะลอวัย” โดย พญ.ณัฐณิชา การลพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9999

ทำอย่างไร เมื่อรู้ว่าเป็นโรคต้อหิน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นโรคต้อหิน” โดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา และเรื่อง “ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นต้อหิน”, เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด” โดย พยาบาลวิชาชีพ นิสา สิงห์บำรุง วันที่ 16 มิ.ย. เวลา 12.30-15.45 น. ณ ห้องบรรยายสุขุมภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 รพ.ศิริราช
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-9054

อุบัติเหตุทางตา
งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้โรคตาสู่ประชาชน เรื่อง “อุบัติเหตุทางตา” โดย ผศ.นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนะดิลก, นพ.ยงยศ ทั่วจบ และพยาบาลวิชาชีพ วิภาวี เหล่าเทิดพงษ์ วันที่ 22 มิ.ย. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1ชั้น 3 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9999

ก้าวทันการรักษาโรคตับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม. ขอเชิญร่วมงานเสวนา รู้ทันโรคตับ ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” โดย ทีมแพทย์เฉพาะทาง วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 07.00-16.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานเสวนาครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง 300 บาท รายได้ทั้งหมดบริจาคเข้าสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวนจำกัด 1,000 ที่นั่ง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-4691, 06-2362-4347

ไขมันในเลือดสูง
รพ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขอเชิญร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง “ไขมันในเลือดสูง” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 07.00-09.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 1715 ต้อ 110, 103

เมื่อลูกตัวเหลือง ดูแลอย่างไร
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “เมื่อลูกตัวเหลือง ดูแลอย่างไร” โดย พญ.ชนิกานต์ ทิพากรโรจนกิจ, นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ ทีมพยาบาลสูตินรีเวชและกุมารเวชกรรม วันที่ 24 มิ.ย. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2289-7134

การนำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในสูตรตำรับเครื่องสำอาง
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการ “สุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง” เรื่อง “การนำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในสูตรตำรับเครื่องสำอาง” โดย รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ วันที่ 13 มิ.ย. เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 ต่อ 2164-2166

ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เข้ารับการตรวจจากหน่วยแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน “โครงการผ่าตัดเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด” วันที่ 21 มิ.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-310-310 ต่อ 7175-6

ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตคลองเตย กทม. ขอเชิญรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมระยะเบื้องต้น วันที่ 3 มิ.ย. และวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 08.00-12.00 น. (รับบัตรคิวที่ชั้น 2 ปิดรับเวลา 11.00 น.)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2391-0400

การลดปวดและฟื้นฟู กระดูกข้อและกล้ามเนื้อ
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ประชาชน เรื่อง “การลดปวดและฟื้นฟู กระดูกข้อและกล้ามเนื้อ” โดย ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 ต่อ 2164-2166

ยาช่วยจัดการเบาหวานได้อย่างไร
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “ยาช่วยจัดการเบาหวานได้อย่างไร” เวลา 08.30-10.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. ณ ห้องประชุมศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 และวันที่ 22 มิ.ย. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด ที่ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5101

ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?
กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา ขอเชิญผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม “ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 27 วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.30 น. “สวดมนต์ น้อมจิตเป็นมิตรความเจ็บป่วย” โดย คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต
เวลา 09.30-11.30 น. หัวข้อ “กายหายไข้ ใจหายทุกข์” โดย พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
เวลา 11.30-12.00 น. หัวข้อ “เจริญสติกับโยคะภาวนา” และเวลา 13.00-13.30 น. หัวข้อ “ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์” โดย ครูหมู กุลธิดา แซ่ตั้ง
เวลา 13.30-15.30 น. หัวข้อ “ธรรมะคือยาสามัญประจำบ้าน” โดย นพ.สกล สิงหะ หน่วยชีวันตาภิบาล รพ.สงขลานครินทร์ และหัวข้อ “วันนี้คือของขวัญของชีวิต” โดย คุณอรทัย ชะฟู ผู้ป่วยมะเร็งและผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เวลา 15.30-16.00 น. หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย” โดย วิทยากรและกัลยาณมิตรผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ Register.bia.or.th สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6332-2424, 06-3725-2457, 08-7718-9555

รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่
รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่” โดย นพ.สมบุญ รุ่งจิรธนานนท์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9999

ทำอย่างไร? ไม่ให้ข้อเข่าเสื่อม
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ “ทำอย่างไร? ไม่ให้ข้อเข่าเสื่อม” โดย นพ.วชิรพงษ์ ชนะ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-310-310 ต่อ 7175-6

หูตึงกับสมองเสื่อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กทม. ขอเชิญร่วมงาน “4 ทศวรรษ สื่อความหมาย” ฟังการเสวนา เรื่อง “เด็กยุคใหม่กับไอที” โดย รศ.พญ.นิตยา คชภักดี และเรื่อง “หูตึงกับสมองเสื่อม” โดย ดร.สุมาลัย มารุ่งโรจน์ วันที่ 3 มิ.ย. เวลา 09.00-15.00 น. พร้อมรับบริการตรวจการได้ยิน บริการด้านเครื่องช่วยฟัง ฯลฯ ณ ลานดนตรี อาคาร 1 รพ.รามาธิบดี
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-2425

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 198 มิถุนายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...