xs
xsm
sm
md
lg

สังคมคนทำดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ยกยอดฉัตร
ยกยอดฉัตร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกยอดฉัตร ประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นฉลองหออินทขีล และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินบำรุงวัด ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท โดยมีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 10
วิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการ “พลังทิพยรักษ์โลก” ครั้งที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปลูกป่าในโรงเรียน ซึ่งเป็นต้นราชพฤกษ์ต้นใหญ่ (ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย) ร่วมกับ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เพื่อลดโลกร้อน เพิ่มความร่มรื่นให้กับโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ไทยพาณิชย์ส่งมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล กว่า 35 ล้านบาท
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ(กลางขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลครั้งสุดท้าย จำนวน 1,553,017 บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล (กลางซ้าย) ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบ โดยเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้า ประชาชน พนักงาน และธนาคาร ร่วมสมทบผ่านบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย” รวมเงินบริจาคที่ส่งมอบตลอดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 35,053,017 บาท ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ไทยพาณิชย์มอบเงินสนับสนุน จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร Internet Banking และ Mobile Banking ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยยกเว้นค่าธรรมโอนเงินข้ามเขตและต่างธนาคาร

ปันน้ำใจให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 65
วิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 65 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบทุนการศึกษา และเครื่องเล่นสนามเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการเด็กวัยเรียน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ โดยมี อาจารย์จินตนา จีนทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 27 ทุน พร้อมกันนี้ยังมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ให้กับเด็กวัยเรียนด้วย

สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ ทอ.
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 779,500 บาท ให้แก่กองทัพอากาศ โดยมีพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ ได้จัดให้มีการสวดมนต์พร้อมกันในกองบินต่างๆ ของกองทัพอากาศทั่วประเทศ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 17.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน

สำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว จัดกิจกรรมตรวจรักษาต้อกระจก
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยกองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “หน่วยบริการตรวจรักษาโรคต้อกระจก” ให้กับชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ในเขตคลองเตย และเขตปทุมวัน ณ โรงเรียนคลองเตยวิทยา

สถานีส่งความสุข
นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ รพ.วิภาวดี ร่วมจัดโครงการ “สถานีส่งความสุข” โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ บีทีเอสกรุ๊ป นำทีมไปมอบสิ่งของ พร้อมตรวจและรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัด Skin forum
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ประธานวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Skin forum เสริมสร้างความรู้ด้านโรคผิวหนัง ให้กับแพทย์ผิวหนังและแพทย์ที่สนใจ ในหัวข้อ “AAD Highlight 2015” เพื่อให้แพทย์ไทยที่ไม่ได้ไปร่วมประชุม American Academy of Dermatology ที่ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อัพเดทข้อมูลทางวิชาการ ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รักน้ำกับน้ำทิพย์
นายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ “รักน้ำ” โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดกิจกรรม “รักน้ำกับน้ำทิพย์” ประจำปี 2558 โดยร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พัฒนาปรับปรุงและอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนในคลองระบายน้ำที่ 12 ณ ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แว่นตาเพื่อน้อง
โครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประเดิมพื้นที่แรก ณ จังหวัดสระบุรี

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 176 สิงหาคม 2558)
พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 10
ไทยพาณิชย์ส่งมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล กว่า 35 ล้านบาท
ไทยพาณิชย์มอบเงินสนับสนุน จัดสร้างอุทยานราชภักดิ์
ปันน้ำใจให้น้อง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 65
สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ ทอ.
สำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว จัดกิจกรรมตรวจรักษาต้อกระจก
สถานีส่งความสุข
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯจัด Skin forum
รักน้ำกับน้ำทิพย์
แว่นตาเพื่อน้อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...