xs
xsm
sm
md
lg

บทความจาก นสพ. ผู้จัดการ

x

สื่อใจสมานสร้างสรรค์: หากต่างคนต่างปรับใจตนเอง และเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักทศพิธราชธรรม หลักแห่งการเป็นผู้นำทั้ง 10 ประการ เชื่อว่าที่สุดแล้วก็จะเกิดความพอใจขึ้นในประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เรื่องที่ 66
ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม

นับตั้งแต่แดจังกึม กับ หมอโฮจุน จนมาถึง ลีซาน จอมจักรพรรดิพลิกแผ่นดิน ที่กำลังออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ ขณะนี้ ทำให้อัตลักษณ์แนวหนังคุณธรรมของเกาหลีมีบทบาทโดดเด่นครองใจคนไทยมากขึ้น ผู้เขียนเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยอมรับโทรศัพท์ และไม่ไปไหนไกลจอทีวีเด็ดขาด ได้จัดให้เป็นเวลาสำหรับซึมซับจดจำความรู้รอบตัวและข้อคิดคมคายไว้เป็นยาชูใจจากหนังแนวนี้

แต่หากจะหันมาสำรวจสื่อที่คนไทยผลิตเอง แม้จะมีดีเบาบาง ไปบ้าง แต่อย่างน้อยก็ยังพอหาฟังได้จากพระคุณเจ้า และนักปราชญ์ ของแผ่นดินที่ถ่ายทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความยาว 12 ชั่วโมงโดยประมาณ ของแถบเสียงที่ค้นเจอจากห้องหนังสือสื่อเสียงของหอธรรมในบ้าน เข้มข้นคมชัดไปด้วยเนื้อหาในการ ตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม ที่ ท่่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม ถ่ายทอดไว้เมื่อหลายปีก่อน ทำให้ผู้เขียนตัดสินใจนำต้นฉบับมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพเสียงและรูปแบบ ผลิตขึ้นใหม่ในรูปสื่อเสียง MP3 เพื่อเผยแผ่ผ่าน www.dhamaforlife.com ใน Section ปราชญ์ผู้ทรงศีล จัดกลุ่มอยู่กับหมวดประวัติและผลงานของ ท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ตั้งใจแบ่งปัน หนทางแห่งความไม่หลง ให้คน ทั่วโลกได้ฟัง เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจก้าวขึ้นสู่บทบาทของการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะนำเฉพาะตน นำคนกันเอง นำคนกลุ่มใหญ่ในสังคม นำประเทศชาติ จนกระทั่งนำประชากรโลก ก็ล้วนจะต้องอาศัยหลักการที่รวมลงไว้ในทศพิธราชธรรม ทั้ง 10 ประการ ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน

ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้เปรยไว้เมื่อหลายปีก่อนว่า เมืองไทยเรามีประชาธิปโอ้เอ้ มีบทเพลงที่สอนให้เยาวชนโลเล มีภาพยนตร์ที่ย้อมให้เป็นคนอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง ปล่อยจิตทรามนำทางกลียุค สรุปผูกกลอนเปล่า ได้ว่า...

*เมื่อธรรมะไม่กลับมา โลกาจะพินาศ มวลมนุษย์จะลำบาก คนบาปจะครองเมือง กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าจะถอยจม คนดีโดนรังแก คนชั่วโดนยกย่อง สีขาวกลายเป็นสีดำ สีดำกลายเป็นสีขาว เรื่องราวโดนบิดผัน สัจจะกลายเป็นโจร คนจะกินคน คนจะฆ่ากัน ความมืดจะคลุมวัน ความมืดจะครองเมือง โลกาไร้การแบ่งปัน สังคมไร้ซึ่งน้ำใจ มองไปทิศทางใด เศร้าใจ ทุกข์ระทม แผ่นดินเดือดร้อนเป็นไฟ ภูเขาร่ำไห้หมองหม่น ป่าไม้หม่นไหม้โศกตรม แม่น้ำขื่นขมแห้งขอด ปีศาจหน้างอเป็นใหญ่ เก้าอี้สีขาวก็ซีดหม่น ใบหน้าผู้คนก็ซีดเซียว มนุษย์มีเขี้ยว ไล่กัดมนุษย์ มีธรรม*

ขอเชิญดื่มด่ำกับการฟังธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใจ ปรับสภาพจิต ได้จากเนื้อหาของ หลักธรรมแห่งการเป็นผู้นำ ใน CD/Mp3 ตามรอยพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม โดย ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่ง upload ไว้แล้วใน http://www. dhamaforlife.com/audio/buddhadasa/index_mp3.htm และเปิดอ่าน ปฏิทินชีวิตท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ พร้อมบทความ พระพุทธเจ้าคิดอะไร ได้จาก http://www.dhamaforlife.com/audio/buddhadasa/index_.htm

แล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่า การแบ่งปันบำรุงเลี้ยงประชาราษฎร์ การรักษากิตติคุณให้เป็นปกติ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมีใจตรง ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต การมีความอ่อนโยนอย่างสง่างามไม่เย่อหยิ่ง ความทรงเดชแผดเผากิเลส การวินิจฉัยความโดยไม่ผิดพลาดเสียธรรม การไม่เบียดเบียน บีบคั้น ทำร้ายกดขี่ การมีความอดทนอดกลั้น ไม่ละทิ้งกรณีย์ที่บำเพ็ญ และการสถิตมั่น หนักแน่น เที่ยงธรรม ล้วนมีอยู่ในพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำตลอดกาลของคนไทย ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลผู้บริหารประเทศมากี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ตาม

หากทุกคนต่างช่วยกันปรับใจของตนเอง และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไปด้วย เชื่อว่าความพอใจก็จะเกิดขึ้นในประเทศได้ในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...