xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือบัตรทอง ตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็งมากกว่าปกติถึง ร้อยละ 70 เพราะเหตุใด? ผู้เกี่ยวข้องโปรดเร่งหาคำตอบ!

เผยแพร่:   โดย: อ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์/ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ผู้เขียนศึกษาผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ที่ได้รายงานอัตราการตายของผู้ถือบัตรทองที่เข้ารับการรักษาแล้วทำให้พบว่าผู้ถือบัตรทองได้เสียชีวิตมากผิดปกตินับแสนคน เนื่องจากความรุนแรงของปัญหาได้กระทบต่อชีวิตของผู้ถือบัตรทองอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ถึงแม้ผู้เขียนเองยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการตายแบบผิดปกตินี้อย่างแน่ชัด ผู้เขียนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบเตือนให้วิเคราะห์สาเหตุเพื่อออกมาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน มิฉะนั้นจะมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุไม่สมควรอีกมากมาย รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...

บทความ

x