xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องน้องไนซ์ : บทพิสูจน์ศักยภาพของสำนักพุทธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สามารถ มังสังคำว่า พุทธศาสนา หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ พระธรรมและวินัย

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองพระธรรมและวินัยนั่นเอง

แต่เท่าที่ผ่านมา เมื่อคฤหัสถ์ตั้งตนเป็นผู้วิเศษนำคำสอนของพุทธศาสนามาบิดเบือน เพื่อหลอกลวงผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาให้หลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อแห่งความงมงาย บริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้หลอกลวงและยอมมอบกายเป็นศิษย์คอยปกป้อง คุ้มครองผู้วิเศษ เฉกเช่นกรณีของน้องไนซ์ เด็กวัย 8 ขวบ ผู้อ้างตนว่าได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้มาเกิด เพื่อสอนธรรม ทั้งยังอ้างด้วยว่า เป็นอนาคามีมาเกิดและขนานนามของตนเองให้มีความหมาย ในทำนองว่า เทพจุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ ได้เปิดสำนักสอนธรรมแก่ผู้ศรัทธา และมีผู้ฟังแล้วนับถือจำนวนมากจากคำเล่าลือปากต่อปาก และจากการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย จนเป็นที่สนใจของผู้คนอย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อการเชื่อมจิต โดยมีการเรียกเก็บเงินเป็นค่าฝึกอบรมด้วย

เมื่อข่าวน้องไนซ์แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ได้มีผู้รู้และเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาหลายท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านต่อต้านการนำคำสอนของพุทธมาบิดเบือนผ่านทางรายการต่างๆ และรายการโหนกระแส ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นต้น ทำให้กระบวนการเชื่อมจิตต้องชะงัก และทำให้ผู้หลงใหลศรัทธาหลายคนตาสว่างมองเห็นความจริง โดยเฉพาะรายการโหนกระแส และรายการไลฟ์สดของคุณแพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร จึงทำให้กระบวนการเชื่อมจิตไม่พอใจได้ฟ้องร้องรายการโหนกระแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากจุดที่ฟ้องร้องนี้เอง ทำให้เรื่องนี้ขยายวงกว้างออกไป และได้มีผู้สอบถามไปยังสำนักพุทธฯ และได้รับคำตอบว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ ทางสำนักพุทธฯ ไม่มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้

จากคำตอบข้างต้น ทำให้ฟังแล้วเข้าใจได้ว่า ผู้ตอบคำถามนี้ไม่เข้าใจหรือแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจ เพราะไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมจิต เนื่องจากมีผู้ศรัทธาจำนวนมากก็เป็นไปได้

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ฝ่ายคัดค้านกระบวนการเชื่อมจิตได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายดำเนินการฟ้องร้อง จนทำให้กระบวนการเชื่อมจิตมีท่าทีเพลี่ยงพล้ำจากการเป็นโจทก์กลายเป็นจำเลย และมีแนวโน้มว่าจะแพ้คดี ทางสำนักพุทธฯ ได้นำเรื่องนี้เสนอต่อมหาเถรสมาคมหรือ มส. และที่ประชุม มส.ได้มีมติให้ทางสำนักพุทธฯ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด่วน และล่าสุดทางสำนักพุทธฯ ได้ฟ้องร้องกระบวนการเชื่อมจิตแล้วใน 2 ข้อหาคือ บิดเบือนคำสอน และนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ถึงแม้ทางสำนักพุทธฯ ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้ว แต่ก็ช้ากว่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญคือ ช้ากว่าภาคเอกชนซึ่งมิได้มีหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ได้ดำเนินการในฐานะเป็นชาวพุทธ จึงอนุมานได้ว่าทางสำนักพุทธฯ ทำงานด้อยประสิทธิภาพ

ดังนั้น ควรที่รัฐบาลโดยสำนักนายกฯ จะได้ทำการปฏิรูปองค์กรแห่งนี้ โดยการยกเครื่องเสียใหม่ โดยการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร และสรรหาบุคคลที่เหมาะกับงาน หรือไม่ก็โอนไปสังกัดกรมการศาสนา โดยตั้งเป็นสำนักหรือกองให้มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและเผยแผ่คำสอนพุทธศาสนา


กำลังโหลดความคิดเห็น