xs
xsm
sm
md
lg

“ผี”กับ“นักการเมืองไทย!!!” (ตอนสี่สิบ) “6 คน”บอก...แต่“คนไทย”รู้แล้วว่า...?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัยคิดลึกๆ! เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ชี้ขาดคดีใด คดีนั้น “นายกฯ ตู่” ชนะทุกครั้งเลยว่ะ!?

ประธานสภาฯ ผี-นั่นเป็น “คำถาม” ที่ผู้คนอดคิดไม่ได้ เพราะ 5 คดีที่ขึ้นสู่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ทำไม “นายกฯ ตู่” จึงชนะทุกครา? โดยเฉพาะคดี “ตู่” เป็น “นายกฯ” ครบ 8 ปี...จะเริ่มนับวันใด? ปรากฏว่า “6 ต่อ 3” เสียงใน “ศาลรัฐธรรมนูญ” ลงมติให้ “ตู่” กลับมาเป็น “นายกฯ” ได้...

ผีอดีตผู้พิพากษา-ไม่ใช่แค่ “คนไทย” เท่านั้นที่มี “คำถาม” แม้แต่ “สมาชิกสภาฯ ผี” ก็มี “คำถาม” ครับ มีประเด็นที่ต้องคิดลึกหลายประเด็น เช่น “ผู้พิพากษา” ใน “ศาล รธน. 9 คน” ไม่ใช่ทุกคนเป็น “นักกฎหมาย” มีบุคลากรด้าน “รัฐศาสตร์” รวมอยู่ด้วย “ศาล รธน.” จึงประกอบด้วย “คนสองส่วน” ที่ร่ำเรียน-มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญต่างกัน

อ้อ!...โปรดทราบ!... “เขา” ว่า “นายกฯ ตู่” มีส่วนในการแต่งตั้ง “ใครบางคน” ใน “ศาล รธน.” ด้วยนะ!?

ภารกิจของ “ตุลาการศาล รธน.” ที่ได้รับมอบหมายจาก “รัฐสภาไทย” คือ ทำหน้าที่พินิจ-พิเคราะห์-พิจารณา ฯลฯ “ตัดสินชี้ขาด” ความเห็นต่างมุมมองในเรื่อง “กฎหมาย รธน.” ของบรรดา “นักการเมือง” ในรัฐสภากับ “ผู้คน” นอกรัฐสภาที่ “เห็นต่าง” กับ “ขัดแย้งกัน” ซึ่งหลายเรื่องบานปลายพร้อมเป็นประเด็นใหญ่โตทางการเมือง อย่างที่เห็นทุกวันนี้...

ผีนักข่าวอาวุโส-ความขัดแย้งในสังคมไทย ที่เห็นต่างกันในกฎหมาย รธน.จะลด-จะยุติ-จะทวีขึ้น ฯลฯ ขึ้นอยู่กับคำชี้ขาดของ “ศาล รธน.” ซึ่งต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับ!

ทว่า...หลายคดีจากอดีตจรดปัจจุบัน คำชี้ขาดของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เกิดเรื่อง “ผู้พิพากษาหลายคน” ไม่ยึดหลักซื่อตรงสุจริตดังควร ไม่เที่ยงตรงเที่ยงธรรม มีพฤติกรรมส่อเอียงข้าง “ผู้มีอำนาจ” อย่างชัดเจน

ผีนักข่าวหญิง-นักข่าวรู้เรื่อง “ผู้พิพากษา” หลายคน ที่แอบช่วยคดีความของ “เหลี่ยม” ให้พ้นผิดได้เป็น “นายกฯ” ต่อไป งานนั้น “ผู้พิพากษา” กับลูกเมีย ได้รับทั้ง “ตำแหน่ง-เงินทอง-ทรัพย์สิน” เป็นข่าวฉาวทั่วไทย...

“ผู้พิพากษาบางคน” ใน “ศาล รธน.” ก็ตกอยู่ในสภาพสูญสิ้นความน่าเชื่อถือ กลายเป็น “โมฆบุรุษ” ไร้ค่ามีแต่ราคาซื้อขาย ไม่ได้ตัดสินโดยยึดกฎหมายบ้านเมือง แต่หลงหลักคิดผิดๆ อย่างมหันต์ที่ว่า

“ศาล รธน. 9 คน” ไม่ควรลงมติตัดสิน “อดีตนายกฯ เหลี่ยม” เพราะ “คนเลือกพรรคเหลี่ยมกว่า 19 ล้านคน” นะ!?...คิดอย่างนี้ก็ได้เหรอ?!!

“ผู้ลงมติ” ให้ผิดกลายเป็นถูก! ทำให้ “ผู้พิพากษาหลายคน” ได้กินดีอยู่หรู หลังช่วยมหาเศรษฐี “เหลี่ยม” ด้วย “คำพิพากษา” อธรรมไม่เที่ยงตรง ได้ก่อความแตกแยกในสังคมไทยให้รุนแรงทวีขึ้น จนเกิดการปะทะกัน ถึงขั้นมีการจับกุมบาดเจ็บล้มตายบ่อยครั้ง ฯลฯ

ผีผู้พิพากษาอาวุโส-เรื่อง 8 ปี “นายกฯ ตู่” คำวินิจฉัยส่วนตนของ “คุณทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์” ตุลาการเสียงข้างน้อยน่าสนใจมาก สรุปบางประเด็นดังนี้...

การเข้าสู่ตำแหน่งนายกฯ ของ “บิ๊กตู่” มีการเสนอชื่อตามเงื่อนไขกฎหมาย รธน. 2560 การเข้าสู่ตำแหน่งนายกฯ หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2562 ถือว่า “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ ตาม รธน. 2560 โดยบริบูรณ์...

“คุณทวีเกียรติ” ยังระบุว่า...การเป็น “นายกฯ” ตาม รธน. 2557 เป็นการแต่งตั้งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง “สนช.” มาจากการเสนอชื่อโดย “คสช.” จึงเห็นได้ว่า “บิ๊กตู่” ไม่ใช่นายกฯ ตาม รธน. 2560 ที่จะต้องมีที่มาจากการให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร...

ผีอดีตทนายความ-“คุณทวีเกียรติ” ยังระบุอีกว่า...บทเฉพาะกาล รธน. 2560 ตามมาตรา 264 ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีก่อน รธน. 2560 เป็นคณะรัฐมนตรีตาม รธน. 2560 นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อความต่อเนื่องของ ครม. แม้ ครม.จะเป็น ครม.ตาม รธน.ฉบับอื่นที่อยู่ก่อน รธน. 2560 แต่เมื่อ รธน. 2560 ประกาศใช้วันที่ 6 เม.ย. 2560 ครม.ดังกล่าว ย่อมเป็น ครม.ตาม รธน. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป!

“คุณทวีเกียรติ” ได้ระบุวาระ 8 ปีเริ่มนับดังนี้ ...ความมุ่งหมายของมาตรา 264 มีจุดประสงค์นำกฎเกณฑ์ตาม รธน. 2560 มาบังคับใช้กับ ครม.ที่มีอยู่ก่อน รธน. 2560 ประกาศใช้

ความมุ่งหมายของมาตรา 264 จึงเป็นหลักทั่วไปของการใช้กฎหมาย คือ กฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับ นับแต่วันประกาศใช้ รธน. เว้นแต่ในบทเฉพาะกาลจะยกเว้นไว้ ดังนั้นไม่ว่ากรณีใด เมื่อ รธน. 2560 ใช้บังคับ ทุกอย่างจึงต้องเริ่มนับทันที เช่นเดียวกรณีวาระ 8 ปี ที่จะต้องเริ่มนับทันที ตั้งแต่วันที่ รธน.มีผลใช้บังคับ จึงวินิจฉัยได้ว่า ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกฯ ก่อน รธน. 2560 เป็นนายกฯ ที่เริ่มนับวาระ 8 ปี ตาม รธน.2560 ด้วย...

ผีอดีต รมว.ยุติธรรม-ส่วนวาระ 8 ปี ไม่มีผลย้อนหลังนั้น “ศาล รธน.” ชี้ว่า รธน.2560 ไม่ได้บัญญัติให้วาระดำรงตำแหน่งนายก 8 ปี ของนายกฯ มีผลย้อนหลังได้ จึงเป็นคนละกรณีกับคำวินิจฉัยที่ศาลเคยวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง และตัดสิทธิ์ทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกรณีดังกล่าวมีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ามีผลย้อนหลังได้ เพราะเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหรือขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก!

“6 เสียงข้างมาก” ของ “ศาล รธน.” ชี้ขาดว่า “บิ๊กตู่” ดำรงตำแหน่ง “นายกฯ” ยังไม่ครบ 8 ปี ความเป็น “นายกฯ” ของ “บิ๊กตู่” จึงไม่สิ้นสุดลง!

ฮึ! ก็แน่ล่ะสิ! “6 เสียงข้างมาก” ของ “ศาล รธน.” ไม่เกี่ยวข้อง-ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เลย ถ้า “นายกฯ ตู่” คนเดิมคนนี้จะยังคงไม่ปฏิรูปชาติให้สำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ???

ชัชคิด-6 คนใน “ศาล รธน.” บอก “ยังไม่ครบ 8 ปี!” ต้อง “ขอบคุณ 3 เสียงข้างน้อย” ซึ่งรอบรู้ตรงกับ “คนไทยส่วนใหญ่” ว่า “บิ๊กตู่” เป็น “นายกฯ เกิน 8 ปี” แล้วนะโว้ย...???


กำลังโหลดความคิดเห็น