xs
xsm
sm
md
lg

สงครามการค้าและขบวนการรับจ้างด้อยค่า Rapid test ของจีนกับการล็อคสเปคในไทยโดยพวกอ้างชนบท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


Antigen Test Kit หรือ rapid test ที่ตรวจโควิดที่ องค์การเภสัชกรรมไม่ยอม lock spec แล้วทำให้ประมูลได้ในราคาถูกกว่ามากคือจาก 120 มาเหลือ 70 บาท นี่แค่ lot เดียว 8.5 ล้านชิ้นทำให้ชาติประหยัดไปได้ 400 ล้านบาท และเราต้องซื้ออีกไม่รู้กี่ล็อตนะครับ

ATK ที่ประมูลได้และจะนำเข้าคือของ Beijing Lepu อ่านว่า เป่ยจิง เล่อผู่ (乐普) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใหญ๋สุดของจีน แต่ละปีขายของได้มากกว่างบประมาณแผ่นดินของไทยไปหลายเท่าครับ ผลิตสารพัดนวัตกรรมทางการแพทย์ ลิ้นหัวใจที่ใช้กันในเมืองไทยของ Lepu ก็มีคุณภาพดีมาก พลตรีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ยืนยัน และสั่งมาใช้ตลอดครับ


แน่นอนว่าเราอยู่ใน trade war หรือสงครามการค้า หาใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่
กระบวนการด้อยค่า Lepu อยากซื้อของแพง เพราะมีนอกมีใน หรือมีใต้โต๊ะ ก็เกิดขึ้นทันที
Lepu ส่งออกไปทั่วโลก เป็นของพรรคคอมมิวนิสต์
แต่ขายสารพัดอย่างทางการแพทย์ไปทั่วโลก

ATK ของ Beijing Lepu นั้นองค์การอาหารและยาไทยยอมรับว่าผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว ข้อมูลก็มาจากการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หมายความว่าเอามาทดสอบใช้ในโรงเรียนแพทย์ก่อน แล้วตรวจสอบความถูกต้องกับ RT-PCR อันเป็นวิธีการมาตรฐานทองแล้วมันใช้ได้

คณะกรรมการร่วมด้านความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพของยุโรป (European Commission Directorate-General for Health and Food Safety) ได้ออกหนังสือความพร้อมด้านสุขภาพของยุโรป รายชื่อตัวทดสอบแอนติเจนแบบด่วนของโควิด-19 (EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests and a common standardised set of data to be included in COVID-19 test result certificates) ได้รับรองให้ Lepu ATK มีมาตรฐานและใช้ได้ในทวีปยุโรป ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 รายละเอียดเป็นดังนี้
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit ผลิตโดย Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd

ขออธิบายเพิ่มเติมว่า Rapid test นั้นเป็น screening test ไม่ได้แม่นยำ 100% อย่างแน่นอน และแม้แต่ RT-PCR ก็ไม่ได้แม่นยำ 100% เช่นกัน เลยต้องมีการตรวจซ้ำร่วมกับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากอาการป่วยที่ปรากฎ +

อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบ (Validation) ว่า screening test คือการตรวจคัดกรองด้วย Rapid test เช่น ATK นั้นมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนก็เอา RT-PCR อันถือว่าเป็น gold standard มาเป็นตัวเทียบและยืนยัน แม้ว่ามันจะไม่แม่น 100% ก็ตามแต่

การพิจารณาค่าสถิติสองค่าคือ ค่าความไว (Sensitivity) กับค่าความจำเพาะ (Specificity) ของชุดตรวจจึงเป็นสิ่งที่เราสนใจ

ค่าความไวเท่ากับ ผลบวกจริง/(ผลบวกจริง+ผลลบปลอม) = 92/(92+8) =92%
ค่าความจำเพราะเท่ากับ ผลลบจริง/(ผลลบจริง+ผลบวกปลอม) = 98/(98+2) = 92%

ทั้งค่าความไวและค่าความจำเพาะยิ่งสูงยิ่งดี มากกว่าร้อยละ 90 น่าจะพอใช้ได้


ค่าความไวสะท้อนว่าชุดตรวจสามารถจับกรณีที่ติดเชื้อจริงได้มาก มีผลลบปลอมน้อย คือไม่พลาดที่จะตรวจแล้วพบคนที่ติดเชื้อแต่ตรวจไม่พบ ในกรณีของโควิด-19 ผลลบปลอมค่อนข้างร้ายแรง เพราะจะทำให้ระบาดต่อไปหนัก เป็นพาหะขยาย cluster ต่อไป

ค่าความจำเพาะสะท้อนว่าชุดตรวจต้องตรวจแล้วพบว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็คือคนที่ไม่ติดเชื้อจริงๆ ไม่มีผลบวกปลอมคือตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อแต่ความจริงไม่ติด เลยอาจจะได้กินยา Favipiravir ไป ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นแต่ไม่มีผลเสียอะไรมากมายนัก

ผลการศึกษาในจีน ใช้การ swab โพรงจมูกพบว่าชุดตรวจ ATK ของ Lepu มีความไว 92%
ผลการศึกษาในเบลเยี่ยม ชุดตรวจ ATK ของ Lepu มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.3%
ผลการศึกษาในเยอรมัน ชุดตรวจ ATK ของ Lepu มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.26%
ผลการศึกษาในสโลเวเนีย ชุดตรวจ ATK ของ Lepu มีความไว 92% มีความจำเพาะ 99.2%

ประเทศที่ใช้ ATK ของ Lepu ในทางปฏิบัติหรือใช้จริงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้อันเป็นเวลาที่หนังสือนี้ตีพิมพ์ออกมาคือ ออสเตรีย เบลเยียม เยอรมันนี สโลเวเนีย โรเมเนีย และยูเครน

เรื่องนี้วันนี้ อย. ก็ออกมาแจงยิบว่าใช้ได้ มีคุณภาพดี

ที่มาของรูป https://www.thairath.co.th/news/local/2165477
แน่นอน สหรัฐอเมริกา ไม่อยากใช้ Lepu รัฐวิสาหกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรอกครับ ไม่อยากให้นำเข้าด้วย Lepu คือ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยครับ มันคือสงครามทางการค้า

Huawei ก็เจอแบบนี้แหละครับ

ถึงจะมีคุณภาพดีมากแค่ไหน แต่อเมริกาห้ามนำเข้า หรือไม่ได้ขอ FDA หรือ อย.อเมริกานำเข้า มีการลักลอบนำเข้า FDA ก็ต้องตีด่าประจานว่า False positive, False negative มันก็ปกติ

แต่จริงๆ ผลการศึกษายืนยันจากหลายประเทศในโลกแล้วพบว่ามีคุณภาพเพียงพอ อันที่จริงในอเมริกา ไม่ได้ศึกษาหรอกครับว่า sensitivity หรือ specificity ของ Lepu ATK มันดีแค่ไหน ก็ไม่ได้ขอนำเข้าจะเอาอะไรมาศึกษา แต่เมื่อไม่ได้ขอ FDA นำเข้า แต่เมื่อมีคนลักลอบนำเข้า FDA ของอเมริกาก็ต้องตีออกมาด่าประจานว่าอย่าใช้ เชื่อถือไม่ได้ องค์การอาหารและยาของไทยก็จะทำแบบเดียวกัน ถ้ามีการลักลอบนำเข้ายี่ห้อที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก อย. ไม่แตกต่างกันครับ อย. ไทยก็ยอมไม่ได้เช่นกัน เพราะเป็นอำนาจในการกำกับดูแล


เรื่องแบบนี้ก็เข้าทางสามกีบ ขี้ข้าอเมริกาที่ รับเงิน NED มาเคลื่อนไหว ชูธง อุยกูร์ ซินเจียง ฟรีทิเบต ฟรีฮ่องกงมาแล้ว ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ต้องรีบไปออกข่าวโจมตีด้อยค่า Lepu ATK ที่ชนะประมูลของ องค์การเภสัชกรรม ในทันที

ข้อเท็จจริงคือ จีนเป็นประเทศที่ตรวจ rapid test มากที่สุดในโลก ไวที่สุดในโลก อู่ฮั่นระบาดอีกรอบ ประชากร 10 ล้านคน ตรวจ rapid test ปูพรมเสร็จใน 5 วัน จีนใช้ rapid test และวินัยอันเข้มงวดแบบพรรคคอมมิวนิสต์ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างได้ผลมากที่สุด แต่อย่าได้แปลกใจว่าอีกไม่นาน กระบวนการด้อยค่า Lepu ATK จะเกิดขึ้นมากมาย

ก็พอๆ กับเกิดกระบวนการด้อยค่า Sinovac และเสี้ยนอยากได้วัคซีนเทพ Pfizer ของสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่มันก็ไม่ได้เทพ พอเจอเดลต้าประสิทธิภาพของวัคซีนเทพก็ร่วงตายสนิทลงมาเหลือ 30%

ตกลงมันคือสงครามการค้า และมีกลุ่มการเมืองอ้างชนบทในประเทศไทยได้ผลประโยชน์หรือไม่ หากินกับความตายและความยากจนหรือไม่ แล้วสามกีบขี้ข้าอเมริกาย่อมร่วมด้อยค่าทุกอย่างของจีนอย่างแน่นอนครับ

ขอเรียนให้ทราบตามตรงว่า

ATK ของ Lepu ที่ชนะประมูลจากองค์การเภสัชกรรมที่จัดซื้อให้ สปสช ด้วยเงินของ สปสช ได้ราคาถูกมาก 70 บาท จาก 120 บาทอันเป็นราคากลาง ผู้ที่เคยขายให้สปสช. มานมนาน ชื่อเสี่ยเป็ด เอ็นพี มีสัมพันธ์อันดีกับ สปสช. มีสัมพันธ์อันดีกับหมอบอลอ อันเป็นชื่อย่อของรองอธิบดีกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข และมีสัมพันธ์กันดีกับพวกแพทย์แอบอ้างชนบท หากินรวมกันมานานกระมัง ได้เสนอราคามา 118.9 บาท แปลว่าอะไร คนที่เคยเข้าประมูลก็คงทราบกันดี

อยากซื้อแพงๆ พอมีคนขายให้ถูกๆ และมีคุณภาพไม่เอา ไม่ได้ ล็อคสเปค อย่าให้แฉนะครับ เอกสารในมือผมมีครบหมด

ผมยังมีคลิปเสียงลับที่พวกแพทย์อ้างชนบท พยายามให้องค์การเภสัชกรรมล็อคสเปค แต่ อภ. ไม่ยอมถึงกับ มีการโทรมาข่มขู่กัน ว่าจะเอาผอ. องค์การเภสัชกรรมพ้นจากตำแหน่ง และเอาประชาชนมาอ้างว่าหากไม่ล็อคสเปคตามที่ไอ้ฉิกหายเขียนมาประชาชนเดือดร้อนจะกร่นด่าองค์การเภสัชกรรม ผมก็ไม่ทราบพวกเวรนี่ทำไมต้องเอาประชาชนมาแอบอ้างบังหน้า ค้าความจน ค้าความตายแบบนี้ในเวลาสงครามมหาโรคระบาด

ตกลงพวกแพทย์อ้างชนบทนี่เป็นนายหน้าค้าความตาย นายหน้าค้าความจนนะครับ โปรดอย่าเชื่อพวกคนบาปในคราบนักบุญ มาตรวจในกรุงเทพ นี่ได้ค่าตรวจ คนละ 400 บาท ตรวจไปแสนคนโกยเงินเบิกไปเท่าไหร่ จากชนบทมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาทำ home isolation หลังรับตรวจ ATK ในกทม. ได้ไปเท่าไหร่ รับทำ home isolation ไป 17,000 ราย รายละ 14 วัน เบิกไปหัวละเป็นพันบาทต่อวันใช่หรือไม่ ประชาชนได้ยา ได้อาหารครบสามมื้อหรือไม่ ประชาชนควรถามครับ

คลิปเสียงจากสิชลก็มี คลิปเสียงจากจันทบุรีก็มี

ผมยังทราบว่า องค์การเภสัชกรรม วางแผนจะนำเข้า Rapid test มาขายให้ประชาชนซื้อเองได้ในราคาถูกสุด 50-60 บาท ใครได้ประโยชน์ ประชาชนหรือไม่ที่ได้ประโยชน์ พวกอ้างชนบทอย่าทำมาหากินกับชีวิตประชาชนบนภาวะสงครามมหาโรคระบาดจะได้ไหม ไอ้ฉิกหาย

ก่อนหน้านี้ขาย rapid test กัน 400 บาท ฟาดกำไรกันไปเท่าไหร่ ใครมีนอกมีในบ้าง ผมก็ขอถามเหมือนกัน เห็นหัวประชาชนบ้างหรือไม่?

ย้อนกลับมาที่เรื่อง trade war หลังจากมีข่าวออกไปว่า อภ. ชะลอการสั่งซื้อ แต่ไม่ล้มการประมูล ขอตรวจคุณภาพของ Lepu ATK เสียก่อน

วันนี้จีนมีคำสั่งห้ามนำเข้าลำไยไทยทั้งหมดกระทันหันโดยไม่มีกำหนดเวลาและไม่มีการเตือนล่วงหน้า อ้างว่าลำไยไทยมีเพลี้ยแป้ง เราสูญเสียตลาดส่งออกลำไย 70% โดยไม่ทันตั้งตัว

อย่าให้เรื่องเล็กๆ ที่เกิดจากการพยายามหากินของพวกอ้างชนบท เมื่อไม่ได้ซื้อของแพงดังใจตัวเอง ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็ออกมาตีโพยตีพายผ่านสื่อในเครือ สสส. พวกเดียวกันเองเลยครับ คนพวกนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียหาย และจะกลายเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้ครับ


กำลังโหลดความคิดเห็น