xs
xsm
sm
md
lg

ตั้งแล้วกก.สอบบ่อน “อดีตปลัดยธ.”นั่งหัวโต๊ะ มุ่งแค่ปมแพร่โควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“บิ๊กตู่” เซ็นคำสั่งตั้ง “ชาญเชาวน์” อดีตปลัดยุติธรรมนั่งประธานสอบ “บ่อนพนัน” เปิดรายละเอียดคำสั่งเน้นเหตุทำโควิด-19 ระบาดเท่านั้น ไม่กำหนดกรอบเวลา แค่รายงานนายกฯทุกเดือน

วานนี้ (14 ม.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด โดยระบุสาระสำคัญว่า ผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่เข้าชุมนุมมั่วสุมในแหล่งเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งมีผู้เดินทางไปยังบ่อนการพนันขนาดเล็กหรือใหญ่ตามพื้นที่ต่างๆ ประกอบกับการพนันมักลักลอบกระทำในสถานที่ปกปิดซ่อนเร้น มีการสื่อสารส่งเสียงดัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใกล้ชิดไม่อาจรักษาระยะระหว่างกันได้ อีกทั้งผู้เล่นการพนันหรือผู้ทำงานในสถานที่มักมีประวัติเดินทางมาจากแหล่งเสี่ยงอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเดินทางไปที่อื่นมักปกปิดข้อมูลตารางเวลาและสถานที่การเดินทาง หรือปิดบังอาการเจ็บป่วยทำให้การสอบสวนและควบคุมโรคล่าช้า จนเพิ่มความเสี่ยงเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดจากสถานที่เล่นพนันไปในวงกว้าง ดังนั้นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมอีกระดับหนึ่งและติดตามดูแลการทำงานทั้งระบบ ตลอดจนประสานงาน ให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ทั้งวางมาตรการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดเหตุทำนองนี้ขึ้นอีกโดยเฉพาะในถสกานการณ์โควิด สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดทั้งวินัยและอาญา

สำหรับคณะกรรมการชุดนี้มี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย, รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้รับมอบหมาย, จเรตำรวจ, รองอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย, รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมาย, รองเลขาธิการ ป.ป.ท.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ, นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

“ให้คณะกรรมการมีฯอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานที่เล่นการพนันจนเป็นหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประสานงาน ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ และเสนอมาตรการป้องกันหรือการดำเนินการอื่นที่เหมาะสมโดยให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลรวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนชี้ เบาะแสจากประชาช แล้วรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามความจำเป็นหรือทุกรอบ 30 วัน” คำสั่งฯระบุ

มีรายงานว่า นายชาญเชาวน์ เคยถูกคณะรัฐมนตรีมีมติย้ายฟ้าผ่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือน พ.ค.60 และให้นายวิศิษฎ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม แทน ก่อนที่เดือน ม.ค.63 ครม.จะมีมติอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมรับโอน นายชาญเชาวน์ กลับ และให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ก่อนเกษียณราชการเมื่อเดือน ก.ย.63

อีกด้าน พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี (รรท.ผบก.จันทบุรี) มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีที่ 14/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ได้แก่ ร.ต.อ.อำพัน บุญค้ำ ตำแหน่งรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ ส.ต.ท.ณัชนน แนวตัน ตำแหน่งผู้บังหมู่งานสืบสวน สภ.เมืองจันทบุรี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 เวลา 23.00 น. ว่าที่ ร.ต.ชยุต พรมเทศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กับพวก ร่วมกันจับกุม ร.ต.อ.อำพัน และ ส.ต.ท.ณัฐชนน กับพวก ในความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันไพ่ 13 ใบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคำสั่ง จ.จันทบุรี เรื่องปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นการชั่วคราว ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7)


กำลังโหลดความคิดเห็น...