xs
xsm
sm
md
lg

คกก.บ่อน ถกนัดแรกตั้ง 3 อนุฯ ตร.-มท.-DSI สแกนบ่อนมีเอี่ยวฟันหมด เน้นจุดระบาดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คกก.บ่อน ประเดิมประชุมนัดแรกตั้ง 3 อนุกรรมการ ตร.-มท.-ดีเอสไอ สแกนบ่อนทั่วประเทศใครเกี่ยวข้องฟันหมด เน้นจุดแพร่ระบาดโควิด-19 ชี้ครบ 30 วัน รายงานตรงนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (21 ม.ค.) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี นัดแรก โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ท. สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อวางกรอบการทำงานและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับกาลรเปิดสถานที่เล่นการพนันจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสานงาน ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ และเสนอมาตรการป้องกันหรือการดำเนินการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแสจากประชาชนแล้วรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตามความจำเป็นหรือทุกรอบ 30 วัน 
 
หลังการประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ แถลงว่า กรอบการทำงานจะเน้นการตรวจสอบสถานที่ที่มีการชุมนุมมั่วสุมเล่นการพนันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม และแก้ปัญหาบ่อนที่ลักลอบเล่นการพนัน ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบเปิดบ่อนการพนัน โดยจะเน้นการตรวจสอบว่าพื้นที่ใดมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน และตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้อง มี พล.ต.ท.สราวุฒิ การพาณิช จเรตำรวจ เป็นประธาน 2. อนุกรรมการด้านการข่าว และสืบสวนเส้นทางการเงิน มี พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดี ดีเอสไอ เป็นประธาน และ 3. คณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุดจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามแนวภายใต้นโยบายของคณะกรรมการชุดใหญ่ และมีหน้าที่เข้าไปกำกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ มีพื้นที่ใดเปิดบ่อนใหม่ อีกทั้งหน่วยต้นสังกัดมีการดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งหน้าที่ของอนุกรรมการแต่ละชุดจะเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเท่านััน แต่ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายให้อยู่ในอำนาจขององค์กรใต้สังกัด ซึ่งหลังจากอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเสนอกับคณะทำงานชุดใหญ่เพื่อรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อประสานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ต้องกังวลว่าจะมีการปกปิดข้อมูล เพราะจะเป็นรายงานลับส่งตรงนายกฯ ส่วนบ่อนออนไลน์จะต้องรอข้อมูลในสัปดาห์หน้า ซึ่งนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ท.

ด้าน พล.ต.ท.สราวุฒิ การพาณิช จเรตำรวจ คณะอนุกรรมการตรวจสอบเปิดบ่อนการพนัน กล่าวว่า กรอบการทำงานของตนจะเน้นตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศว่ามีพื้นใดมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันทั้งตัวบุคคล และสถานที่ หากพบว่ามีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ รวมถึงนักการเมือง ก็ต้องเรียกเข้ามาสอบทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 15 ร​า​ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตามหากมีการเชิญใครเข้ามาให้ข้อมูลจะต้องขอมติจากคณะกรรมการชุดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบบ่อนเก่าและบ่อนที่เปิดใหม่ โดยจะเน้นการทำงานในระยะยาว เช่นเดียวกับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน กล่าวว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดตนนั้นจะเน้นไปที่การทำงานระยะยาว ส่วนข้อเสนอที่จะมีการเปิดบ่อนเสรีนั้น จะรับพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะ แต่ระยะยาวนั้นจะต้องความเป็นไปได้อีกครั้ง เบื้อนต้นจะเน้นไปที่ปัญหาของบ่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่มีผู้ที่มาร้องเรียน

ส่วน พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นประธานอนุกรรมการด้านการข่าว และสืบสวนเส้นทางการเงิน กล่าวว่า ดีเอสไอจะดูแลรับผิดชอบใน 2 ประเด็น คือ 1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคล ผู้ต้องหา ผู้ที่มีส่วนได้เสีย เจ้าของบ่อน รวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง 2. ยึดอายัดทรัพย์เพื่อตัดวงจร และเป็นการยับยั้งการเปิดบ่อน ซึ่งการทำคดีของดีเอสไอจะต้องให้ได้ข้อมูลของผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้มากที่สุด และปัจจุบันดีเอสไอมีข้อมูล และมีข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการตรวจสอบตามขั้นปกติอยู่แล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...