xs
xsm
sm
md
lg

เปิดประมูลทางคู่2สายใหม่ ผู้รับเหมาชิงเค้ก1.28แสนล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รฟท.เตรียมเปิดประกาศ TORประมูล รถไฟทางคู่ 2 สายใหม่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" และ"บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม" ค่าก่อสร้างรวมกว่า 1.28 แสนล้านในเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้ พร้อมเร่งชงครม.ออกพ.ร.ฏ.เวนคืน เปิดพื้นที่ก่อสร้างในปี 64

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าขณะนี้รฟท.จัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR)โครงการรถไฟทางคู่สายใหม"เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ"ระยะทาง 323 กม. กรอบวงเงิน 85,345 ล้านบาท ใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าภายในเดือนต.ค.นี้ จะประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน(TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หากไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจะขายเอกสารประกวดราคาได้ในเดือนพ.ย. และให้เวลาจัดทำรายละเอียดข้อเสนอประมาณ 1 เดือน โดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณเดือนก.พ.-มี.ค.64

ส่วนรถไฟทางคู่สายใหม่ "บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม" ระยะทาง 355 กม. กรอบวงเงิน 66,848.33 ล้านบาท จะประกาศ TORได้ประมาณเดือนพ.ย.หรือหลังจาก สายเด่นชัย-เชียงของ ประมาณ1เดือน ซึ่งตามขั้นตอน e-bidding หลังสรุปการประมูลรฟท. เสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.อนุมัติ เพื่อลงนามในสัญญากับผู้รับงาน โดยในทางคู่ขนาน รฟท.ได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอครม. ขออนุมัติออกพ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนทั้ง 2 สายทาง เพื่อเข้าพื้นที่ได้ตามกฎหมาย และ รฟท.จะประสานแผนการส่งมอบพื้นที่กับผู้รับจ้างเพื่อออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้าง หรือ NTPต่อไป

สำหรับ รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม.วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท มี ค่าก่อสร้างงานโยธา ระบบอาณัติสัญญาณอยู่ที่ 72,921 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท แบ่ง 3 สัญญา ได้แก่ 1. ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. วงเงิน 26,704 ล้านบาท 2. ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท 3. ช่วง เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 17,482 ล้านบาท

ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 10,660ล้านบาทจำนวน 7,292 แปลง ที่ดิน 9,661 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 1,200 หลังคาเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา เชียงราย โดยมี 26 สถานี ลานขนถ่ายสินค้า 4 แห่ง ลานกองเก็บตู้สินค้า 1 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 4 แห่ง ถนนยกข้ามทางรถไฟ 40 แห่ง และถนนลอดใต้ทางรถไฟ 102 แห่ง

ส่วนรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง355 กม. มูลค่าโครงการ 66,848.33 ล้านบาท มีค่าก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณ 55,462 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 1,131 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 สัญญา ช่วงบ้านไผ่-ร้อยเอ็ด และ ช่วงยโสธร-นครพนม มีค่าเวนคืน 10,255.33 ล้านบาท (พื้นที่ 7,100 แปลง) หรือประมาณ 17,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม มี 30 สถานี 1 ชุมทาง ลานบรรทุกตู้สินค้า 3 แห่ง และย่านกองเก็บตู้สินค้า 3 แห่ง โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน กำหนดเปิดเดินรถในปี 2568


กำลังโหลดความคิดเห็น...