xs
xsm
sm
md
lg

จี้ดำเนินคดี"กบฏ"แกนนำม็อบ-นศ.มธ.อ้าง105คณาจารย์หนุน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- "ศรีสุวรรณ" จี้ตำรวจเร่งจับ 31 แกนนำจัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ข้อหา "กบฏ" พร้อมเอาผิดผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย ขณะที่องค์การนักศึกษามธ. ออกแถลงการณ์ อ้าง105 คณาจารย์ หนุนการชุมนุม เสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ด้านโฆษกกลาโหม วอนสังคมหนักแน่น ร่วมเตือนสติการชุมนุมที่ล่อแหลม หวั่นข้อเรียกร้องม็อบนศ. นำไปสู่การเผชิญหน้า นายกสภา มธ. เรียกสภามหาวิทยาลัยถกด่วน ปมม็อบ "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" วันนี้

วานนี้ (12ธ.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมและดำเนินคดีแกนนำกลุ่มผู้โจมตีและหมิ่นสถาบันที่ ม.ธรรมศาสตร์โดยเร็ว โดยระบุว่า กรณี นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม“ธรรมศาสตร์จะไม่ทน”ขึ้นที่ลานพญานาค ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีการปราศรัย และการฉายภาพโปรเจ็กเตอร์บนเวที เป็นรูปนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ 2 ผู้ต้องหาหนีคดี ม.112 ซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ มีข้อความ และตราสัญลักษณ์เชิงล้อเลียนและหมิ่นสถาบันฯ รวมทั้งการอ่านแถลงการณ์ แจกจ่ายประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่มุ่งให้ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อย่างเปิดเผยนั้น เป็นการกระทำ เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 และ ม.116 โดยชัดแจ้ง ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม เพราะเป็นการก้าวล่วงศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ที่สำคัญ ผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้กลุ่มนักศึกษา/บุคคลดังกล่าวเข้ามาใช้มหาวิทยาลัย มุ่งให้ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมมีความผิดตามไปด้วย ในฐานะ“ผู้สนับสนุน”ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.86 และ ม.87 แม้มีการออกแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัย และคำกล่าวขอโทษของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไม่เพียงพอสำหรับความผิดที่ได้กระทำการสำเร็จไปแล้ว หากยังมีจิตสำนึกเหลืออยู่บ้างควรรีบแสดงสปริตประกาศลาออกจากตำแหน่ง และเดินไปมอบตัวที่สถานีตำรวจย่อย มธ.ศูนย์รังสิต

นอกจากนั้น ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งจับกุมแกนนำ หรือบุคคลที่ปรากฏรายชื่อ รวม 31 คน ให้ครบโดยเร็ว ที่ได้กระทำการยุยงปลุกปั่น เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน รวมทั้งให้ตั้งข้อหากบฏ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา ม.113 ด้วย เพราะปรากฏหลักฐานข้อความบนเวทีอย่างชัดเจน ที่ว่า “เราไม่ต้องการปฎิรูป แต่เราต้องการปฏิวัติ”จึงเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องเร่งรีบรวบรวมพยานหลักฐาน และจับกุม เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาแผ่นดินโดยเร็ว

นศ.อ้าง105 คณาจารย์หนุนม็อบ

ขณะที่เพจ "องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เผยแพร่แถลงการณ์ พร้อมรายชื่อคณาจารย์105 คน จากหลายมหาวิทยาลัย กรณีข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ระบุว่า การจัดเวทีชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน และการปราศรัยในวันที่ 10 ส.ค.63 ณ ลานพญานาค ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่มีการพูดถึงบทบาท และปัญหาของสถาบันกษัตริย์ และสังคมไทยอย่างเปิดเผย โดยเสนอให้แก้ไขกฎหมาย และรธน.เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย และให้รักษาสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปราศรัยดังกล่าวเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสุจริต และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย ตามรธน.60 มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าว จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน"

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ (105 รายชื่อ) มีความเห็นว่า การแสดงออกครั้งนี้เป็นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และข้อเสนอทั้งสิบประการของผู้ชุมนุม มิได้เป็นการละเมิดกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ไม่ปรากฏข้อความใด ที่ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามข้อเสนอเหล่านี้คือ ข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ( 105 รายชื่อท้ายแถลงการณ์) เชื่อว่า ข้อเสนอของผู้ชุมนุมเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกตามรธน. และตามกม.สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ข้อเสนอเหล่านี้ เรียกร้องความกล้าหาญในการพูดถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหวในสังคมไทย แทนที่จะเบียดขับข้อเสนอเหล่านี้ออกไป สังคมไทยควรเรียนรู้ที่จะยกระดับเพดานความอดทนอดกลั้นและพูดคุยกันด้วยเหตุผล เพื่อความยั่งยืนของประชาธิปไตยต่อไปในสังคม

หวั่นข้อเรียกร้องนศ.นำไปสู่การเผชิญหน้า

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ฝ่ายความมั่นคง มีความกังวลกับสถานการณ์การการชุมนุมที่มีการปลุกชี้นำไปสู่การเรียกร้องในประเด็นที่ละเอียดอ่อน อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขตต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

ทั้งนี้ การทำงานของฝ่ายความมั่นคง ยังยึดมั่นและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ถูกกำหนดควบคู่กับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการชุมนุมและการแสดงออก ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราทุกคนที่สามารถกระทำได้ ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด ขณะเดียวกันเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังกันในสังคม

การชุมนุมที่แฝงไปด้วยข้อเรียกร้องที่ล่อแหลม และละเอียดอ่อนดังกล่าว จึงอาจนำมาซึ่งการเผชิญหน้า และเป็นอันตรายต่อความแตกแยกของผู้คนในสังคมวงกว้าง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันเตือนสติ และช่วยควบคุมอารมณ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงยังเชื่อมั่นว่า การแสดงออกทางความคิดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นพลังบริสุทธิ์ ของสังคมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพัฒนาการทางสังคมที่สานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยากจะแยกกันได้ และมั่นใจว่าเราคนไทยทุกคนต่างหนักแน่นและมีดุลยพินิจดีพอที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดๆ

สภามหาวิทยาลัยฯ เรียกถกด่วน

รายงานข่าวแจ้งว่านายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกประชุมด่วน สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรึกษาหารือถึงเหตุการณ์การชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" ที่เกิดขึ้นบริเวณลานพญานาค ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยนัดหารือกันที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่13 ส.ค.เวลา 13.00 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...