xs
xsm
sm
md
lg

ศักดิ์สยามมั่นใจไม่วืดงบโควิด ชิงแสนล้านผุดงานสร้างถนน เสริมท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360 - “ศักดิ์สยาม”ยันโครงการถนน จำเป็นและมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มั่นใจผ่านการพิจารณาสศช.รอบสอง เดือนส.ค.นี้ ขณะที่เร่งกรองผลประทบคมขนส่งทางอากาศ สนามบินต้องอุ้มค่าแลนด์ ปาร์คกิ้ง “แอร์ไลน์ “ ขณะที่ ครม. อนุมัติงบประมาณ 2.24 หมื่นล้าน กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากกรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการรอบแรก ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งการพิจารณาจากคณะทำงาน สศช. รอบแรก จำนวน 213 โครงการ วงเงินรวมประมาณ 101,482 ล้านบาท นั้น ไม่มีโครงการ/แผนงาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ นั้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เบื้องต้นกระทรวงคมนาคม ได้เสนอแผนงานเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินดำเนินการ ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.การเยียวยาผู้ประกอบการคมนาคมขนส่งทางบก วงเงิน 7,000 ล้านบาท 2. แผนงานนำยางพารามาใช้ในด้านความปลอดภัยทางถนน ทำ Rubber Fender Barriers และเสาหลักนำทางยางพารา วงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งขอรับจัดสรรงบฯปี 64 ไม่ทัน และ 3. แผนงานโครงการก่อสร้างถนน วงเงิน 90,000 ล้านบาท

โดยจะมีพิจารณาโครงการคมนาคมรอบที่ 2 เดือนส.ค. ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแผนงานโครงการที่เสนอใช้งบฟื้นฟู โควิด-19 ว่ามีความซ้ำซ้อนกับแผนงานในงบประมาณปี 2564 หรือไม่ และพิจารณาว่าเป็นไปตามกรอบเงื่อนไข คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเกษตรการในการขนส่งผลผลิต จากแหล่งผลิตไปยังตลาด

และตอบโจทย์กรอบเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเอื้ออำนวยให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในการขนส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจำหน่าย ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อสรุปผลกระทบที่จะเสนอขอเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยเบื้องต้น ทางน้ำอาจไม่มีการเยียวยา ส่วนทางอากาศนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งต้องรับภาระเยียวยา ลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยานให้สายการบิน ลดค่าเช่าพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ และจากรายได้ที่ลดลงจากปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ลดลง

ส่วนการขนส่งทางรางนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ ตัวเลขต้นทุนโดยละเอียดอีกครั้ง

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณจำนวน 22,400 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมท่องเที่ยวจำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ 2.โครงการกำลังใจ

สำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" จะเป็นการรวมกันระหว่าง "เที่ยวปันสุข" กับ "เราไปเที่ยวกัน" มาเป็นโครงการเดียว คือ เราเที่ยวด้วยกัน โดยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ คือ รัฐบาลจะสนับสนุนเพียงค่าตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากตอนแรกที่มีรถโดยสาร รถประจำทาง และรถเช่า แต่รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถเช่ามีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถจัดแพลตฟอร์มระบบการตรวจสอบข้อมูลได้ทัน ส่งผลให้สนับสนุนได้แค่ค่าโดยสารทางเครื่องบิน เหมือนเดิมที่ 2 ล้านใบ

สำหรับรายละเอียดโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ทางธนาคารกรุงไทยจะจัดทำแพลตฟอร์มให้ โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ไปลงทะเบียน โดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ส่วนประชาชนจะเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 15 ก.ค. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยจะใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"


กำลังโหลดความคิดเห็น...