xs
xsm
sm
md
lg

มท.ปล่อยผีตู้คีบตุ๊กตาไม่เป็นการพนัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มหาดไทยร่อนหนังสือด่วน ปล่อยผีตู้คีบตุ๊กตา เปิดเล่นได้ หากมีลักษณะเงื่อนไขตามที่กำหนด ระบุไม่นับเป็นการพนัน หากได้รับสินค้าทุกครั้ง ตามราคาที่กำหนด แต่ถ้าไม่ได้รับสินค้าทุกครั้ง จะถือว่าผิดกฎหมาย และเป็นการพนัน ต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน 2 ปี ด้านเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน จี้ผู้ประกอบการหยุดให้ข่าวบิดเบือน อ้างกรมการปกครองไฟเขียวตู้คีบตุ๊กตาในห้าง เอื้อประโยชน์ตัวเอง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือคำสั่ง มท.0307.10/ ว1081 วันที่ 19 ก.พ. 63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีการเล่นเครื่องเล่นตู้คีบตุ๊กตาที่เป็นการพนันในบัญชี ข. หมายเลข 28 ท้ายพ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2474 พร้อมทั้งให้ดำเนินการ ปราบปราม จับกุม ผู้ฝ่าฝืนนั้น ปรากฏว่า ปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้า มีผู้ประกอบการนำตู้คีบสินค้ามาติดตั้งให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการจำนวนมาก โดยตู้คีบข้างต้น มีทั้งตู้คีบที่มีลักษณะเข้าข่าย และไม่เข้าข่ายการพนัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการ และประชาชน ถึงลักษณะของตู้คีบสินค้าที่นำมาติดตั้งให้บริการข้างต้น จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงลักษณะของตู้คีบสินค้าทั้งสองประเภท ดังนี้

ตู้คีบสินค้าประเภทที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องเล่นการพนัน ได้แก่ ตู้คีบสินค้าที่ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญครบตามราคาสินค้าที่กำหนด เพื่อให้เครื่องทำงาน เมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระราคาตามที่กำหนดไว้ครบถ้วน ก็จะได้รับสินค้าที่อยู่ในตู้ขายสินค้ากลับไปทุกครั้ง ตามจำนวนที่กำหนด โดยมีอุปกรณ์นับไว้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน มูลค่าเท่ากัน ประกอบกับผู้ซื้อสินค้าได้รับทราบขั้นตอน และวิธีการขายสินค้าจากป้ายที่ติดไว้หน้าตู้ขายสินค้า อันเป็นการแสดงเจตนาตรงกัน ถึงวิธีการเล่นหรือการซื้อ หรือการซื้อสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อสินค้าก่อนทำการซื้อที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อเป็นอย่างอื่นได้ จึงมิได้เป็นลักษณะการนำมาซึ่งผลของการแพ้ชนะกันแต่อย่างใด เพียงประสงค์จะให้ความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแก่ผู้เล่นโดยมิได้ประสงค์จะให้เป็นเครื่องเล่นการพนัน กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแพ้ชนะกันได้ระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง ดังนั้นจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นพนัน

ส่วนตู้คีบสินค้าประเภทที่เข้าข่ายเป็นเครื่องเล่นการพนันนั้น ผู้เล่นจะต้องแลกชิป มูลค่าเหรียญละ 10 บาท จากนั้น นำไปหยอดที่ช่องและจับคันโยก เลื่อนหาตำแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตา จากนั้น กดปุ่มเพื่อให้ที่คีบตุ๊กตาปล่อยตุ๊กตาลงช่อง โดยการเล่นในแต่ละครั้ง ผู้เล่นอาจจะได้หรือไม่ได้ตุ๊กตา จึงถือเป็นการพนัน เพราะมีการแพ้ชนะ กันระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง การจัดให้มีการเล่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน จึงจะเล่นได้ หากฝ่าฝืนเป็นความผิดตาม มาตรา 12 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวอ้างว่าตู้คีบตุ๊กตาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นตู้คีบ ประเภท 1 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงแล้วว่าสามารถดำเนินการติดตั้งให้ประชาชนเล่นได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นพนัน ส่วนประเภท 1 ที่ผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักแอบติดตั้งตามสถานบันเทิงหรือ มุมลับๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า จากกรณีการบิดเบือนข่าวที่ไม่ใช่ความจริงที่ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย สรุปให้ตู้คีบตุ๊กตาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ไม่เข้าข่ายเป็นการพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478 บัญชี ข.หมายเลข 28” ซึ่งเป็นข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง เพื่อกลบเกลื่อนชี้นำว่า ตู้คีบตุ๊กตาในห้างสรรพสินค้า ไม่มีความผิดสามารถให้เล่นได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้ประกอบการควรยุติการให้ข้อมูลนี้

ผลการประชุม และหารือแนวทางการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 20ก.พ. ที่ผ่านมา ของทางสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ซึ่งได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหารือแนวทางซึ่งเนื้อหาโดยสรุปในที่ประชุม คือ ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวช่วยกันสอดส่อง ดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตู้คีบตุ๊กตาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยังไม่มีความเห็นใดๆจากที่ประชุมตัดสินว่าตู้คีบตุ๊กตาในห้างสรรพสินค้าไม่ผิดกฎหมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...