xs
xsm
sm
md
lg

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "กรมหลวงพัชรกิติยาภา" เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ เรือนจำกลางเขาบิน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมเสียงเพลงศิลปะบำบัดจิตใจ และก่อนเสด็จฯ กลับทรงมีพระปฎิสันถารสอบถามสารทุกข์สุขดิบของผู้ต้องขัง สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

วานนี้ (10 ก.พ.) เวลา 10.20น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี และเรือนจำกลางนครปฐม จ.นครปฐม และพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ต้องขังและประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง จ.นครปฐม จ.ราชบุรี ได้ใช้ประโยชน์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี

การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วย โดยแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ด้วยระบบ Telmedicnie ซึ่งเรือนจำกลางเขาบินได้รับคัดเลือกให้เป็นเรือนจำนำร่องโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล อันเป็นการรักษาทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ต้องขังสามารถตรวจรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล และทอดพระเนตรการสาธิตการทำฟันและจักษุ โดยแพทย์จากโรงพยาบาลราชบุรี

จากนั้นทรงเปิดมุมสุขภาพ “ราชทัณฑ์ ปันสุข” ทอดพระเนตรการสาธิตของพระเนตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.ชาย) ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งอาสาสมัคร 1 คน จะดูแลผู้ป่วย 50 คน โดย อสรจ.ชายจะทำหน้าที่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR และทำการตรวจวัดเชื้อ HIV ผ่านทางช่องปากโดยใช้แผ่นเทปผสมน้ำยา ซึ่งสามารถอ่านผลได้ภายใน 20 นาที และพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 3 ราย ผู้ต้องขังพิการและชราจำนวน 18 ราย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเรือนจำและทัณฑสถานในเขตพื้นที่ 7 และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ 5 ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังและการใช้ศิลปะบำบัดใจ โดยโครงการศิลปะบำบัดใจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่อนคลายในขณะที่อยู่ภายในเรือนจำ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังด้วยกัน ที่จะได้มีวิชาความรู้ความสามารถติดตัวภายหลังพ้นโทษออกไป

ต่อมาทอดพระเนตรการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของผู้ต้องขังจำนวน 3 บทเพลง ประกอบด้วยเพลงราชทัณฑ์ปันสุข ซึ่งเป็นบทเพลงที่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มิเคยทรงทอดทิ้งผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่หลังกำแพง หากแต่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน จึงทรงก่อตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพลงแสงว่างแห่งความยุติธรรม เป็นเพลงที่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบินประพันธ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เจ้าหญิงนักกฎหมายที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย กำลังพระทัย ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้มีกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษ เปรียบประหนึ่งทรงเป็นแสงสว่างแห่งความยุติธรรม ปิดท้ายด้วยเพลงตอบแทนน้ำพระทัย อันเป็นบทเพลงที่ผู้ต้องขังเรือนจำราชบุรี ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ที่ทรงเป็นดังแสงจันทร์สาดแสงส่องสว่างนำทางให้กับผู้ต้องขังทุกคนให้ได้มีกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และผู้ต้องขังทุกคนจะตอบแทนน้ำพระทัยด้วยการตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่กลับมาทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ผู้ต้องขังทุกคนขับร้องเพลงประสานเสียงถวายต่อหน้าพระพักตร์ ผู้ร่วมงานและผู้ขับร้องเพลงทุกคนต่างน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

การนี้ก่อนเสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงมีพระปฎิสันธารสอบถามสารทุกข์สุขดิบของผู้ต้องขังอย่างไม่ถือพระองค์ ยังความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ผู้ต้องขัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...