xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง โปรดเกล้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำ เป้าหมายในภาคใต้ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันนี้ ( 2 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑปันสุขฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4ในเรือนจำเป้าหมายในภาคใต้จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งให้กับเรือนจำกลางปัตตานี เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการสร้างสถานพยาบาลในเรือนจำกลางปัตตานี ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมที่ต้องดูแลประชาชนทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือประชาชนทั่วไป มีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรทนาถบพิตร เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพันโทษ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" ที่แดนพยาบาล และทอดพระเนตรภายใน "มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข" ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จำนวน 24 รายการ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี จำนวน 28 รายการ ทัณฑสถานหญิงสงขลา จำนวน 28 รายการ และเรือนจำกลางสงขลา จำนวน 25 รายการ โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ถือเป็นเรือนจำลำดับแรกๆในทางภาคใต้ที่ใช้การตรวจรักษาผู้ต้องขังด้วยวิธีการแพทย์ทางไกล โดยผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวเล็กๆน้อยสามารถพูดคุยกับหมอที่โรงพยาบาลมหาราชได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

จากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 10 ราย จากนั้นเสด็จออกจากสถานพยาบาล ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสาเราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 4 เรือนจำ 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลา พร้อมทดพระเนตรรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ต้องขังแล้วประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงยังได้ประโยชน์ ทางการแพทย์อีกด้วย โดยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่นั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารถเอ็กซ์เรย์ทั่วไป เพราะสามารอ่านและประมวลผลการตรวจได้ภายใน 2 นาที

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย จำนวน 3 ราย และเสด็จฯไปยังห้องแม่และเด็กพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 3 ราย เด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดอดพระเนตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.ชาย-หญิง) ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ซึ่ง อสรจ.ชาย-หญิง นั้นเป็นผู้ต้องขังชั้นดี มีจิตอาสา ต้องผ่านกรฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากผู้ชำนาญกาา และมีกำหนดพ้นโทษมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดย อสรจ. 1 คน จะทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง50 คน

ต่อมา เสด็จไปยังบริเวณจัดแสดงของผู้ต้องขัง หญิงทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง รวม 2 ชุด ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนร่วมสมัย ชุด พระรถเมรี และ จินนี่โชว์ การนี้ทรงมีพระปฏิสันธานกับผู้ต้องขังหญิงความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระราชินี ทรงฝากความห่วงใยมายังทุกท่าน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี”

ทั้งนี้เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,444 คน มีผู้ต้องขังเจ็บป่วย รวมจำนวน 120 คน, เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,169 คน มีผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 268 คน, เรือนจำกลางสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,950 คน ผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 136 คน และทัณฑสถานหญิงสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,529 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 128 คน และในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย มีโรงพยาบาลแม่ข่ายและมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเสด็จฯพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่เรือนจำเป้าหมายทั้ง 4 แห่งในวันนี้ ได้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานทางสาธารณสุขหน่วยงานราชทัณฑ์ ภาคประชาชน จิตอาสา เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี