xs
xsm
sm
md
lg

สนช.อวยแหลก-นั่งหลับ ผ่านงบปี62 วงเงิน3ล้านล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“ลุงตู่” ร่ายยาว2ชั่วโมง แจงงบประมาณรายจ่ายปี 62 วงเงิน 3ล้ านล้าน โวโปร่งใส กระจายรายได้เท่าเทียม เบรกจ้องจับผิดทุจริต อารมณ์ค้างบอกด่าได้ แต่อย่าหมิ่นตำแหน่งนายกฯ ด้านสมาชิก สนช.แห่ลุกขึ้นอวยจัดงบเหมาะสม อีกส่วนทำงามหน้า นั่งหลับกลางสภาฯ ก่อนตื่นมาลงมติรับหลักการวาระแรกเอกฉันท์ "สมชาย" ซัดสื่อบิดเบือนหลังถ่ายรูป สนช.นั่งหลับคาห้องประชุม ระหว่างถกงบ 3 ล้านล้าน ชี้ไม่สมควร โวยต้องปฏิรูปสื่อ

วานนี้ (7 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา มีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เพื่อลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้กล่าวนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเดิมนายกฯขอเวลาไว้ 2 ชั่วโมง ระบุตอนหนึ่งว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,239.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของวงเงินงบประมาณ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 406,496 ล้านบาท 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 560,884.9 ล้านบาท 4.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 397,581.4 ล้านบาท 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 117,266 ล้านบาท และ6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 838,422.2 ล้านบาท

“โครงการต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะต้องไม่เป็นภาระการคลังในระยะยาว ซึ่งงบประมาณที่ลงไปจะต้องให้เกิดความเท่าเทียม ผู้มีรายได้มีโอกาสและเข้าถึง อย่างเป็นธรรม ที่สำคัญการใช้งบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์ ไม่ซ้ำซ้อน และคำนึงว่าจะต้องทำเพื่อใคร เพราะงบประมาณมีในจำนวนจำกัด ดังนั้นจะต้องมีการบริหารและมีข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปเ มื่องบประมาณมีวงเงินสูงขนาดนี้ หลายคนบอกว่าอาจจะมีการทุจริตอีก ถ้าคิดอย่างนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้ เพราะต้องมองว่างบประมาณวันนี้ทำครบหรือเปล่า และเหมาะสมหรือไม่ แต่ถ้าบอกตั้งแต่แรกมีงบประมาณมากแล้วจะเกิดทุจริต ก็คงทำอะไรกันไม่ได้ การทุจริตเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้กลไกในการตรวจสอบไปดำเนินการตามกฎหมาย รัฐบาลนี้ตรวจสอบทุกวัน ขออย่าให้ใครเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยบิดเบือน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขอขอบคุณที่ประชุม สนช. โดยระบุว่า “ถ้าผมพูดอะไรแรงไปก็ขอโทษด้วย ผมก็คือผม ความเป็นมนุษย์สูงหน่อย นายกฯ คือ ตำแหน่ง ดังนั้น จะมาหมิ่นตำแหน่งนายกฯไม่ได้ ถ้าจะด่าก็ด่าผมได้ แต่ถ้าผมเป็นนายกฯอยู่ เวลาด่าผม ก็กรุณาระวังหน่อยแล้วกัน ตำแหน่งนายกฯเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติ ผมอยากรักษาให้ตำแหน่งนี้มีเกียรติ และต้องขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ร่วมทำงานมาอย่างสาหัส”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่เปิดโอกาสให้สมาชิก สนช.ได้อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วยกับวงเงิน 3 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลตั้งไว้พอเหมาะพอดีสอดคล้องกับภารกิจของรัฐบาล ทั้งการผลักดันโครงการไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้างศักยภาพของคนในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่สมาชิกสนช.การอภิปราย นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) ได้ลุกขึ้นอภิปรายด้วยว่า มีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพดังกล่าว สมาชิกสนช.นั่งหลับหลายรายในระหว่างที่นายกฯชี้แจงงบประมาณฯ โดยระบุว่า “ที่ผ่านมามีการบิดเบือน การทำงานของแม่น้ำ 5 สาย นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ภาพสนช.นั่งหลับทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งตนเห็นว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีสิ่งเดียวที่ไม่เคยปฏิรูป คือ สื่อมวลชน แม้ว่า ส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นสื่อดี แต่ยังมีส่วนหนึ่งยังบิดเบือน สร้างความขัดแย้ง

จากนั้นที่ประชุม สนช. พิจารณาร่าง พร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระที่ 1 โดยสมาชิกเห็นด้วย 197 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 คน โดยเป็นตัวแทนจากรัฐบาล 10 คน และ สนช. 40 คน กำหนดเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน แปรญัตติ 15 วัน กำหนดประชุมนัดแรกวันที่ 8 มิ.ย. ทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8 ชั่วโมง.


กำลังโหลดความคิดเห็น