xs
xsm
sm
md
lg

การเปลี่ยนแปลง : การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มังสัง

คำว่า การปฏิรูป เป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าการเปลี่ยนรูปร่าง หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงบางส่วนไว้

ดังนั้น การปฏิรูปสิ่งใดๆ ก็ตาม จะเรียกได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น

โดยนัยแห่งคำว่า ปฏิรูป ดังกล่าวข้างต้น เมื่อมวลชนชาว กปปส.ซึ่งนำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพวกได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ ก่อนการเลือกตั้ง เมื่อครั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลในยุคนั้นไม่ฟัง ได้เดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้ง และมวลชนได้ออกมาขัดขวางทำให้การเลือกตั้งในหลายพื้นที่ต้องยกเลิกไป

ในที่สุด รัฐบาลชุดนั้นก็จบลงเนื่องจากถูกทำรัฐประหารโดย คสช. และมีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน คสช.และรัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการปฏิรูปในหลายด้าน โดยการจัดตั้งสภาปฏิรูป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป และสุดท้ายได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาจัดทำแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูป 11 ด้าน

จากการดำเนินการปฏิรูปของรัฐบาลชุดนี้ในระยะ 3 ปีเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทำได้แค่จัดทำแนวทางการปฏิรูป ส่วนเนื้อหาที่แท้จริงของการปฏิรูปคือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ดีขึ้น ยังไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งใน 11 ด้านได้รับการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านประชาชนอยากเห็นเช่น การปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ถ้ารัฐบาลชุดนี้จำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในปลายปี 2560 ตามที่กำหนดไว้ในโรดแมป ก็คงจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ถ้าพิจารณาการปฏิรูปในความหมายที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้ดีขึ้นดังกล่าวข้างต้น การปฏิรูปที่รัฐบาลนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็ยังเป็นเพียงแนวทางและหลักการปฏิรูปยังไม่ถึงขั้นลงมือดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม อันเป็นผลจากการปฏิบัติแต่อย่างใด จึงยังพูดไม่ได้ว่าได้ดำเนินการปฏิรูปแล้ว

2. ถ้าการปฏิรูปเป็นเพียงแค่เขียนแนวทางและวิธีการ และจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลใหม่เข้ามา และไม่ดำเนินการปฏิรูปต่อจากรัฐบาลนี้ทำค้างไว้ ก็เท่ากับว่าที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ไม่คุ้มทุน ทั้งในด้านการเงิน เวลา และพลังความคิด แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือไม่คุ้มค่าแก่การรอคอยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว กปปส.

3. ถ้าจะหวังให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาสานต่องานด้านการปฏิรูปที่รัฐบาลชุดนี้ทำไว้ จะมีใครรับประกันได้ว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นคนเดียวกับผู้นำในรัฐบาลชุดนี้

จากเหตุปัจจัย 3 ประการดังกล่าวข้างต้น จึงอนุมานได้ว่า ถ้าการปฏิรูปไม่สามารถดำเนินการได้ถึงขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก่อนการเลือกตั้ง ค่อนข้างจะอนุมานได้ว่า การปฏิรูปที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คงจะก้าวไปไม่ถึงขั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอน

ดังนั้น ถ้ารัฐบาลต้องการให้การปฏิรูปบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และสามารถดำเนินจัดให้มีการเลือกตั้งได้ตามโรดแมปที่วางไว้ ก็ควรจะดำเนินการดังนี้

1. เลือกเรื่องที่จำเป็นต้องทำการปฏิรูปเร่งด่วนเช่น การเมือง และการศึกษา เป็นต้น ขึ้นมาดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติเร่งด่วน โดยใช้มาตรา 44 เพื่อเป็นการลัดขั้นตอนในทางบริหาร

2. ในการดำเนินการปฏิรูปในด้านใดก็ตาม ควรจะให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคชนบทที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำการปฏิรูปและประเมินผล เพื่อหาข้อบกพร่องและทำการแก้ไขแล้วกำหนดเป็นมาตรฐาน และมีผลผูกพันในทางปฏิบัติ โดยใช้กฎหมายรองรับการบังคับใช้

ทำไมต้องดำเนินการปฏิรูปให้มีผลในทางปฏิบัติก่อนการเลือกตั้ง?

เพื่อจะตอบปัญหานี้ ผู้เขียนใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านลองย้อนไปดูความหมายของคำว่า ปฏิรูป ก็จะมองเห็นเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในองค์กรใดก็ตาม จะต้องมีกระแสต้านจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผู้ที่จะสูญเสียประโยชน์จากการถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอน ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ก็ตาม เพราะโดยธรรมชาติของปุถุชน ย่อมเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองก่อนผลประโยชน์ของส่วนรวมเสมอ

2. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้ กระแสการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจึงค่อนข้างรุนแรง และหนักแน่นพอที่จะทำให้กระบวนการปฏิรูปล้มเหลวได้ จะเห็นได้ชัดเจนในการปฏิรูปตำรวจ เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธาน คสช.และนายกรัฐมนตรี จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเหมือนกับรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามา และต้องลุกขึ้นขับไล่ออกไปแล้วเปิดโอกาสให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
กำลังโหลดความคิดเห็น...