xs
xsm
sm
md
lg

พบ7บุคคลในภาพแล้ว ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน360 - พบตัวแล้ว วธ.เปิดเผยรายชื่อ 7 บุคคลในภาพที่ถวายงาน สมเด็จพระเทพฯ เตรียมเชิญบุคคลเหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้สึก 1 เม.ย.นี้

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิด จำนวน 6 ภาพ รวม 7 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่า จากการประสานงานกับจังหวัดต่างๆ ได้ค้นหาบุคคลในภาพครบทั้ง 7 คนแล้ว ดังนี้ ภาพที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2529 บุคคลในภาพ คือ นายกริช ชัยยะ อดีตพนักงานองค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต

ภาพที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสาธิตวิธีการปรุงอาหารในระหว่าง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจชายแดน บ้านสำนักเอาะ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2531 จำนวน 2 ราย คือ นางพัชนี พืชมงคล ข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.สทิงพระ จ. สงขลา และ นางชอุ่ม ดุจชาตบุษย์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเกษตร อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพที่ 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการในงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” (Thailand Research Expo 2009) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 คือ นายภูวเตศว์ แก้วบุดดี อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ภาพที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสำนักงานโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 คือ นางอารีย์ อาเบกู่ (อุ่นกระโทก) ปัจจุบันประกอบอาชีพปลูกดอกรักขาย และรับจ้างทั่วไป ที่ จ.เชียงราย

ภาพที่ 5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดย เฮลิคอปเตอร์ ไปยังเกาะปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ประทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่งไปท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูยู เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 คือ นายนาซาด หมัดตุ ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ. เมือง จ. สตูล
ภาพที่ 6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปลูกป่าชายเลนตามโครงการขยายพื้นที่ใหม่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 คือ นายเดชา จือเหลียง อดีตผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจนากุ้ง ที่ จ.สมุทรสงคราม

อย่างไรก็ตาม วธ. จะเชิญทั้ง 7 คน มาถ่ายทอดความรู้สึกในการรับเสด็จ ในวันที่ 1 เม.ย. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วานนี้ (29 มี.ค.) ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเสวนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 60 พรรษา วันที่ 2 เม.ย.59 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ผ่าน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทรงปรีชาชาญ ตามรอยพระบาท ทรงประสบพบราษฎร์เร่งพัฒนา อภิบาลประชาทั่วแดนดิน นำศาสตร์ศิลป์ปรับประยุกต์ทุกแหล่งหล้า สืบสานงานพัฒนาสู่งานพระราชนิพนธ์ และประชาชนแซ่ซ้องฉลอง 60 พรรษา

ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะพบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริมากมาย โดยจะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย การเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งทุกครั้งที่ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ต่างๆ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานศึกษาของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งนั้นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...