xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กหมู"นำปฏิญาณตน ทำเพื่อชาติ สถาบันฯ รักสามัคคี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เมื่อเวลา 15.30 น. วานนี้ (18ม.ค.) ที่ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พิธีดังกล่าว จึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย
โดยมีการสวนสนามของกำลังพลประกอบด้วยกำลังพลสวนสนาม จำนวน 20 กองพัน โดยมีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 2 โดยมี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม
จากนั้น พล.อ.ธีรชัย กล่าวนำปฏิญาณตนในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และกล่าวให้โอวาทในตอนหนึ่งว่า ในวันที่18 ม.ค.ของทุกปี เป็นวันกองทัพบก ที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้เอกราช อีกทั้งยังย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันมีเกียรติในการพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
วันนี้เป็นวันสำคัญที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงความเป็นทหารของชาติ จึงขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ ที่จะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ โดยทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...