xs
xsm
sm
md
lg

“ธีรชัย” นำกำลังพลทำพิธีวันกองทัพไทย ย้ำรักษาสัตย์-เสียสละ-สามัคคี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ผู้บัญชาการทหารบก” เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ย้ำกำลังพลต้องยึดมั่นรักษาคำสัตย์ปฏิญาณ เสียสละเพื่อเอกราช อธิปไตย และความสงบสุข พร้อมแนะทำหน้าที่ดีที่สุด มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วันนี้ (18 ม.ค.) ที่ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย โดยกล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พิธีดังกล่าวจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย

โดยมีการสวนสนามของกำลังพลประกอบด้วยกำลังพลสวนสนาม จำนวน 20 กองพัน โดยมีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 โดยมี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม

จากนั้น พล.อ.ธีรชัยกล่าวนำปฏิญาณตนในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และกล่าวให้โอวาทในตอนหนึ่งว่า ในวันที่ 18 ม.ค.ของทุกปี เป็นวันกองทัพบก ที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษที่ได้กอบกู้เอกราช อีกทั้งยังย้ำเตือนให้ทหารทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันมีเกียรติในการพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

“วันนี้เป็นวันสำคัญที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความเป็นทหารของชาติ จึงขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ ที่จะเสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของชาติ โดยทำหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป” พล.อ.ธีรชัยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังได้อ่านสารของ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...