xs
xsm
sm
md
lg

ดัน"ธีรชัย"ควบ3เก้าอี้ ผบ.ทบ.-เลขาคสช.-ผบ.กกล.รส.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เมื่อเวลา 11.00 น. วานนี้ (30 ก.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ระหว่าง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ.คนเก่า กับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. คนใหม่ โดย พล.อ.อุดมเดช และพล.อ.ธีรชัย ร่วมกันกระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ จากนั้นวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่หอประชุมกิตติขจร ก่อนลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และขึ้นแท่นรับการเคารพ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก โดย พล.ท.สุรเดช เฟื่องเจริญ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
จากนั้น พล.อ.อุดมเดช กล่าวมอบหน้าที่ก่อนส่งมอบธงประจำกองทัพบก และเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ตอนหนึ่งว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พล.อ.ธีรชัย ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของการรับราชการในกองทัพบก ตนขอแสดงความยินดี
ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ซึ่งเป็นสถาบันด้านความมั่นคงของชาติ ตั้งแต่รับราชการ ตนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และประชาชน ในฐานะทหารของชาติที่ต้องดำรงตนอย่างเคร่งครัด และการสร้างความเข้มแข็งของชาติ ปกป้องพิทักษ์เอกราชตามอธิปไตย และความสงบสุขขอประชาชนตามหน้าที่ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์ในเวลาที่มีความหมาย โดยเฉพาะการได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกับรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุกด้าน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับกองทัพ อีกทั้งจะทุ่มเทให้กับการดำเนินการตอบสนองการดำเนินงานของกองทัพบกทุกด้าน จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างาม
" สำหรับ ผบ.ทบ.คนใหม่ ผมเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่ามีความสามารถในการพัฒนากองทัพบก ให้พร้อมปฏิบัติในทุกโอกาส ผมขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลของกองทัพบกทุกนายทำหน้าที่อย่างดีที่สุดให้สมกับเป็นกองทัพของชาติที่มุ่งมั่นทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และบ้านเมืองมีความมั่นคงต่อไป" พล.อ.อุดมเดช กล่าว
ด้าน พล.อ.ธีรชัย กล่าวรับหน้าที่ว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ตน รับราชการสนองพระเดชพระคุณดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.นับเป็นเกียรติยศ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลารับราชการจนมาดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบกของพล.อ.อุดมเดช ได้แสดงถึงความเป็นทหารมืออาชีพ ทุ่มเท และเสียสละในการทำหน้าที่เพื่อกองทัพบก เสริมสร้างสังคมส่วนรวมให้มีความมั่นคง อีกทั้งนโยบายและการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา นับว่าเป็นการสร้างความสง่างามให้กับกองทัพบกในฐานะสถาบันหลักของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตนให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผบ.ทบ. ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติ ราชบังลังก์ และประชาชน ใช้ความรู้ความสามารถ เสียสละอุทิศตนเพื่อกองทัพบกให้เป็นกองทัพที่เข้มแข็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบ พร้อมสนับสนุนรัฐบาล เสริมสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่วนกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความเอาใจใส่ ใกล้ชิดและทั่วถึง ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศในการเป็นกองทัพแห่งชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พล.อ.อุดมเดช และพล.อ.ธีรชัย ขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองผสม จำนวน 3 กองพัน ประกอบด้วย กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน 1 พัน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จำนวน 1 กองพัน และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จำนวน 1 กองพัน โดยมี พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์ ผู้บัญชาการกรมทหาราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) เป็นผู้บังคับกองผสม พร้อมกันนี้ มีตัวแทนกำลังพลหน่วยภายในบก.ทบ. จากหน่วยต่างๆร่วมพิธี ก่อนที่ขบวนรถของ พล.อ.อุดมเดช จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ออกจาก บก.ทบ. โดยกำลังพลทั้งหมดใน บก.ทบ. ยืนตั้งแถวตามถนนทางออก2ฝั่ง เพื่อร่วมกันร้องเพลง"คนดีไม่มีวันตาย"จนพ้นประตูรั้ว บก.ทบ.
หลังจากนั้น พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายในการบริหารงานของกองทัพบกว่า แนวทางที่จะปฏิบัติงานในปีที่จะถึงนี้ ทางกองทัพบกมีภารกิจรับผิดชอบอยู่แล้วในแต่ละงาน เพราะฉะนั้น ตนจะพยายามทำตามความรับผิดชอบของกองทัพบก และสิ่งที่สำคัญคือ จะทำให้กองทัพบกมีความเข้มแข็ง
ส่วนการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และ คสช. เพื่อขับเคลื่อนการบริหารประเทศนั้น ตนอยากให้ทำความเข้าใจว่า สถานการณ์ประเทศเรายังอยู่ในภาวะไม่ปกติ ดังนั้นกองทัพบกจะมีส่วนสำคัญยิ่งโดยเฉพาะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ซึ่งตนเคยปฏิบัติงานตอนเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 และต่อจากนี้ไปส่วนต่างๆ อาทิ กองทัพ และ กกล.รส. จะมีหน้าที่ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติ พร้อมทั้งสร้างมีสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ดั้งนั้นที่กล่าวไป จึงเป็นหน้าที่ของ คสช. กกล.รส.และกองทัพบก
เมื่อถามว่า ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ จะให้ความสำคัญกับสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการบริหารประเทศ จะให้ลำดับความสำคัญหน้าที่ทหารอย่างไร อาทิ กิจการด้านชายแดน พล.อ.ธีรชัย กล่าวว่า ในส่วนชายแดนและภารกิจต่างๆ ถือเป็นภารกิจของกองทัพบกอยู่แล้ว ซึ่งกองกำลังชายแดนทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบแน่ชัดในการปฏิบัติ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ การดูแลสภาวะแวดล้อมของทั้งประเทศให้เอื้อต่อการบริหารประเทศ เพราะฉะนั้น ตนย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างกองทัพบกจะทำให้ได้
เมื่อถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ จะทำให้ทหารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งหรือไม่ พล.อ.ธีรชัย กล่าวว่า"ไม่มีความขัดแย้ง เราอยู่ตรงกลาง และเราอยู่ข้างประชาชน เราไม่มีศัตรู แต่เรามีหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งหมดว่าความมุ่งหวังของรัฐบาลมีความตั้งใจจริงต่อการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสุข และเรียบร้อยที่สุด"
ผู้สื่อถามถามว่า กองทัพบกจะให้ความมั่นใจหรือไม่ จะสนับสนับสนุนรัฐบาลอย่างไม่เสื่อมคลาย พล.อ.ธีรชัย กล่าวว่า เราเป็นกองทัพของประชาชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐบาล และปฏิบัติงานต่างๆตามแนวทางและนโยบายของรมว.กลาโหม
พล.อ.ธีรชัย กล่าวถึง นโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)ว่า กองทัพบกไม่เคยเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งนโยบายยังคงเหมือนเดิม โดยแนวทางการปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติตามแนวทางรัฐบาลในแต่ละสภาวะ ซึ่งในสัปดาห์หน้า ตนจะลงไปพื้นที่จชต. เพื่อไปกำกับดูแล ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติงานในจชต.ใหม่ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
เมื่อถามว่านโยบายสร้างกองทัพบกให้เป็นกองทัพชั้นนำในอาเซียนอย่างไร พล.อ.ธีรชัย กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีในช่วยปลายเดือนพฤศจิกายน เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกองทัพบก จะมีการประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียน รวม 10 ประเทศ อีกทั้งจะมีการแข่งขันยิงปืนกองทัพบกอาเซียน ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะเป็นหน่วยงานแรก ที่มีการประชุมผู้บัญชาการทหารบกของอาเซียนที่ประเทศไทย และสิ่งต่างๆ จะเป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของกองทัพทั้งอาเซียน ขณะเดียวกันจะทำให้การเตรียมการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทางกองทัพบก ได้เตรียมการมานานแล้วทุกเรื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
เมื่อถามว่า ในยุคของท่านจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ พล.อ.ธีรชัย ไม่ตอบพร้อมยิ้ม และเดินกลับขึ้นไปที่อาคารกองบัญชาการกองทัพบกทันที

**ทร.จัดพิธีรับ-มอบ ตำแหน่งผบ.ทร.
เวลา 14.00 น.วันเดียวกันนี้ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร.คนเก่า กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ให้กับ พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. คนใหม่โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี โดยมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณสนามหน้าท้องพระโรง พระราชวังเดิม
จากนั้น พล.ร.อ.ไกรสร กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่รับราชการเป็นผบ.ทร. หน่วยต่างๆได้ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่และภาระกิจสำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งภาระกิจที่รัฐบาลมอบหมายทั้งการป้องกันประเทศ การถวายพระเกียรติ และความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การดูแลประชาชน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งนี้เชื่อว่าผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เชื่อว่าจะนำพากองทัพเรือไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิ
ด้านพล.ร.อ. ณะ กล่าวว่า กำลังพลทุกคนที่เคยได้ร่วมปฎิบัติงานกับพล.ร.อ.ไกรสร ต่างยอมรับในความรู้ สติปัญญา ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร และความเป็นผู้นำในการบังคับบัญชา ทุ่มเทการทำงานจนทำให้กองทัพเรือมีความก้าวหน้า มั่นคง เป็นที่ยอมรับของประชาชน และองค์กรต่างๆ ตนและข้าราชการทุกนายจะขอยึดถือคุณงานความดีเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติราชการสืบต่อไป
จากนั้น กองทหารเกียรติยศได้ยิงปืนใหญ่สลุต บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ จำนวน 19 นัด เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ พล.ร.อ.ไกรสร ก่อนที่จะอำลาชีวิตการรับราชการโดย

** "ธีรชัย"นั่งเลขาคสช.ควบผบ.กกล.รส.

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช. เตรียมลงนามในคำสั่ง คสช. ปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช.และแต่งตั้งผู้ดำรงใหม่เพิ่มเติม หลังจากที่มีการรับมอบตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.สส.) ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) คนใหม่ ไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมาโดยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เป็นสมาชิกคสช. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผบ.สส. และพล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เป็นสมาชิกคสช. นอกจากนั้น ยังแต่งตั้งให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คสช.
มีรายงานด้วยว่า จะมีการแต่งตั้งพล.อ.ธีรชัย ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.กกล.รส) อีกหนึ่งตำแหน่ง จากเดิมที่เคยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ แม่ทัพภาคที่ 1 เนื่องจากคสช. เห็นว่า หลังจากที่เข้ามาบริการงานต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 คาบเกี่ยวมาจนมีรัฐบาลบริหารประเทศ ส่วนงานต่างๆได้ขึ้นการบริหารราชการกับรัฐบาลแล้ว คสช. มีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวม จึงต้องดึงงานหลักของ กกล.รส. มาขึ้นตรงกับคสช. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่ กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะ กกล.รส.ภาค 1
ซึ่งในวันนี้ ( 1 ก.ย.) จะมีการส่งมอบหน้าที่ให้ พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่นั้น จะมีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของ กกล.รส.ภาค 1 ให้ดูแลงานด้านการปรับทัศนคติ และประสานกับแกนนำกลุ่มการเมืองเหมือนเดิม
กำลังโหลดความคิดเห็น