xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

bike for mom 2015

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ -เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน อย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ตามเส้นทางที่กำหนด โดยเส้นทางในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ไปกรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานนำทีม ข้าราชการ เอกชน และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สำหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยจะเริ่มต้นในเวลาเดียวกันนี้

โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.bikeformom.com เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-24 กรกฎาคมนี้ จากนั้นนำเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อ และเข็มกลัด ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานของโดยพระราชทานจากทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเสื้อยืดสำหรับขี่จักรยานสีฟ้า 9 หมื่นตัว น้ำดื่ม 5 แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน 1 แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม ที่สนามกีฬากองทัพบก ส่วนในต่างจังหวัด รับได้ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ 12 สิงหาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ทรงสนพระทัยเรื่องของการขี้จักรยานด้วย และได้รับสั่งมากับรัฐบาล และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเสมอว่า ทรงห่วงใยผู้ใช้จักรยานในประเทศไทย รัฐบาล เอกชน และทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมมือกันงานกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน ทั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีความเห็นห่วงผู้ใช้จักรยานในประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะการสนับสนุนให้ใช้จักรยานจะต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยด้วย ซึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯจะทรงร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ และได้ทรงรับสั่งให้ดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมงาน ที่สำคัญ ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข และงานในครั้งนี้พระองค์ทรงทำเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงอยากให้คนไทยให้ความสำคัญกับครอบครัวของตัวเอง อีกทั้งหากต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ เรามีช่องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถสมัครได้ที่ศาลาว่าการทุกจังหวัด และเขตทั้ง 50 เขต ในพื้นที่ กทม.โดยได้ให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...